Penarafan itu diberikan oleh Universitas 21 (U21) iaitu satu-satunya badan penarafan antarabangsa yang diterbitkan oleh Institut Ekonomi Gunaan dan Penyelidikan Sosial Melbourne, Universiti Melbourne. Ia menilai mengikut negara keseluruhannya tanpa diukur melalui pencapaian setiap universiti.