ANALISIS SOALAN RUMUSAN PERCUBAAN NEGERI 2010

 

Oleh Cikgu Shuhaimi, Rabu 27Oktober  2010 at 5:12 petang

 
Disusun mengikut format berikut:

NEGERI

TUGASAN SOALAN 

TEMA / KATA YANG SESUAI UNTUK PENDAHULUAN

 

JOHOR

cara-cara ibu bapa berkomunikasi dengan anak-anak remaja dan kepentingan komunikasi yang berkesan kepada anak-anak remaja.

kaedah / pendekatan / teknik

KEDAH

peranan sekolah memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar dan faedahnya kepada negara.

tanggungjawab / tugas / kewajipan

KELANTAN

masalah pengangkutan awam pada musim perayaan dan kesannya kepada pengguna

kesulitan / kekangan / halangan 

MELAKA

tindakan untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat dan kekangan untuk merealisasikan tindakan tersebu

langkah / usaha / pendekatan / kaedah  / modus operandi

NEGRI  SEMBILAN 

simptom penyakit depresi dalam kalangan remaja dan kesannya terhadap negara.

gejala / petanda

PAHANG

manfaat makanan organik kepada orang ramai dan langkah-langkah menggalakkan penggunaannya

kebaikan / kelebihan / kepentingan / faedah

PERAK

langkah-langkah pencegahan wabak H1N1 di negara kita dan punca-punca penularan H1N1

tindakan / usaha / pendekatan / kaedah / modus operandi

PERLIS

faktor-faktor remaja merokok dan kesan-kesannya

sebab / punca

PULAU PINANG

peranan remaja untuk merealisasikan 1Malaysia dan kekangan yang dihadapi

tanggungjawab / tugas / kewajipan

SABAH 

langkah-langkah untuk menangani penularan wabak Influenza H1N1 dan punca-punca penyakit ini cepat

merebak

tindakan / usaha / pendekatan / kaedahSARAWAK 

langkah-langkah mengurangkan wabak denggi dan kesannya jika negara bebas daripada wabak tersebut.

tindakan / usaha / pendekatan / kaedah

SELANGOR

faedah-faedah blog lepada remaja dan langkah-langkah mengawal penyalahgunaannya

kebaikan / kelebihan / keistimewaan

TERENGGANU

impak negatif penggunaan aplikasi jaringan sosial dan cara-cara  mengatasi ketagih penggunaannya.

keburukan / kelemahan / kepincangan

WP KL

langkah-langkah mengelakkan kejadian tanah runtuh dan kesan-kesannya

usaha / kaedah / pendekatan / cara / tindakan

SBP/SKLUSTER

langkah-langkah untuk meningkatkan integriti Polis Diraja Malaysia dan kesan terhadap usaha tersebut

usaha / kaedah / pendekatan / cara / tindakan

MRSM

punca-punca pengangguran dalam kalangan siswazah dan kesan-kesan pengangguran tersebut

sebab / faktor

 


(c) www.cikgumiebm.blogspot.com

 

Terima kasih atas sumbangan bahan ini.

 

Ke Menu Utama