xGerbang Maklumat BMSPM  Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

 
ANALISIS PERBANDINGAN
SOALAN PERCUBAAN SPM BM KERTAS 1 (NEGERI-NEGERI)  2012
Oleh Mama Effa (Kiriman melalui e-mel kepada Webmaster. Terima kasih)

 

Bil

Negeri

Karangan A

Karangan B

Soalan 1

Soalan 2

Soalan 3

Soalan 4

Soalan 5

1

Kelantan

Kepentingan perpaduan kaum

 

Mewujudkan masy harmoni

Memajukan ekonomi Negara

Menarik kedtangan pelancong

Meningkatkan imej negara

Remaja kini  berdepan dengan pelbagai tekanan dalam usaha memenuhi keingingan ibu bapa dan guru untuk menjadi pelajar yang cemerlang.  Tekanan yg dihadapi tlh menybbakn ada segelintir remaja mengambil tindakan yang tidak sesuai. 

Jelaskan usaha-usaha yang perlu anda lakukan  untuk menangani tekanan

Banyak pendapat mengatakan bahawa masalah sosial dalam kalangan remaja berkaitan dengan kerunuahan institusi keluarga.

Jelaskan peranan keluarga bagi menangani masalah sosial dalam kalangan remaja pada masa ini.

Industri pelancongan merupakan antara penyumbang terbesar ekonomi negara.  Anda ingin menulis rencana tentang peranan yang perlu dimainkan oleh pelbagai pihak untuk memajukan industri  pelancongan.

Tulis rencana tersebut selengkapnya.

Penganjuran sukan bertaraf dunia seperti perlumbaan  kereta “Formula I”, perlawanan b/sepak ‘Piala  AFC’ dan perlumbaan basikal ‘Le Tour de Langkawi’ wajar diteruskan kerana banyak faedah yang diperoleh melalui penganjurannya.

Nyatakan faedah penganjuran sukan bertaraf dunia.

Peribahasa ‘bukit sama didaki, lurah sama dituruni’ menggambarkan  bahawa semangat hidup bermasyarakat penting dalam kehidupan seharian.

Bincangkan manfaat semangat tersebut kepada masyarakat.

2

Terengganu

Cara-cara menyayangi sekolah

 

Tidak merosakkan harta benda sek

Mematuhi peraturan sek

Menaikkan nama sek

Anda telah menyertai Program motivasi yang telah diarjurkan oleh pihak sekolah.  Pelbagai aktiviti diadakan, jelaskan bagaimana program tersebut telah

menimbulkan kesedaran dalam diri anda untuk terus  berjaya.

Pengukuhan institusi keluarga merupakan tunjang utama datam membina

keluarga bahagia

Huraikan peranan ahli keluarga dalam merealisasikan institusi keluarga bahagia.

Dalam usaha menggalak dan mencungkil potmsi murid dalan bidang sukan, KPM  telah memperkenalkan Dasar l Murid l Sukan untuk dilaksanakan di semua  sekolah. Sehubungan dgn itu,  anda igin menulis rencana untuk diterbitkan dalam majalah sekolah bertajuk Faedah-faedah

Pelaksanaan Dasar l  Murid l sukan di Sekolah..

Tulis recana itu selengkapnya

Kesepakatan dan perpaduan dalam kalangan pemimpin dan rakyat antarabangsa mampu mewujudkan keamanan dan kemakmuran masyarakat dunia.  Ulaskan pernyataan tersebut.

Komponen Sastera (KOMSAS) dalam mata pelajaran  Bahasa Melayu

menerapkan nilai-nilai murni yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan

oleh generasi muda pada hari ini.

Berikan pendapd anda

3

Perlis

Nilai murni yang harus diamalkan oleh remaja

Menghormati ibu bapa

Keperihatinan terhadap warga tua

Tanggungjwb membantu guru

Rmj memberik sumbgan pentng utk mengharumk nama sek.  Sebagai remaja jelaskan cara-cara yang dapat anda lakukan untuk mengharumkan nama sekolah.

Kempen galakan membaca dijalankan saban tahun masih gagal untuk menjadikan budaya membaca sebagai amalan hidup masarakat di negara ini.

Huraikan tanggungjawab sesebuah keluarga  untuk  memupuk amalan tersebut.

Amln berjimat cermat perlu disuburk dlm klngan masy utk menghadp krisis ekon pad masa ini.

Tulis sebuah rencana ttg peranan pelbg pihak utk mewujdkan amalan berjmat cermat.

Kerjasama malysia dgn negar jiran amat diperluk utk memerangi jenayah pemerdagnagan manusia yg kini telh menjdi isu global.

Bincgkan pernataan tersbt.

Perumpamaan ‘bagai menatang  imyak yg penuh’ bermaksud ibapa yg menddk anak-anak dgn penuh perhatin dn kasih syg tanpa berbelah bahagi.

Tuliskan sebuah cerpen bertemakan maksd perumpaan tersbt.

4

SELANGOR

Faedah industri pertanian

Pendapatan negara meningkat

Peluang pekerjaan bertambah

Industri desa berkembang

Kemajuan sistem perhubungan

Keluarga, masyarakat, rakan sebaya dan pendidikan agama dan moral memainkan peranan penting dalam kehidupan remaja.

Berikan pendapat anda tentang pernyataan tersebut.

Kebanyakan anak hari ini berdepan dengan pelbagi masalah.  Sehubungan dengan itu anda ingin menulis rencan untuk disiarkan dalam akhbar tempatan.

Tajuk rencana tersebut ialah  “Peranan keluarga dalam mebantu anak-anak mengatasi maslah”.

Tulis rencana itu selengkapnya

Penggunaan telefon bimbit dalam kalangan masyarakat pada hri ini semakin popular kerana banyak memberikan kemudahan kepada penggunanya.

Huraikan kesan-kesan penggunaan telefon bimbit.

Penddikan memainkan peranan penting dalam memajukan sesebuah negara.

Huraikan kerjasama Malaysia dan negara-negara  dunia dalam meningkatkan mutu pendidikan negara.

Anda telah terpilih untuk mengulas sebuah novel bertemakan kegigihan sempena pelancaran program NILAM.

Tulis ulasan novel anda selengkapnya.

5

Kedah

Kebaikan menyertai kegiatan  sukan lasak.

Mendaki gunung – membina ketahanan minda

Berkayak – mengukuhkan nilai kerjasama

Berbasikal – menggalakkan persaingan sihat

 

 

Konsep Sekolah Penyayang bertersakan budayakemersraan dan saying menyayangi dalam kalngan guru dan murid.

Jelaskan cara-cara anda menghargai jasa guru.

Bapa ialah suri teladan kepimpinandalam sesebuah rumahtangga terutama kepada anak-anak lelaki.  Pandangan ini selaras dengan salah satu matlamat pendidikan Negara,  iaitu memperkasakan pelajar lelaki.

Huraikan sifat-sifat kepimpinan yang perlu diasuh oleh ibu bapa kepada anak-anak lelaki mereka sebagai pemimpin keluarga

Peninggalan sejarah dan warisan  budaya merupakasan asset yang perlu dipertahankan dengan baik agar dapat dijadikan sumber rujukan dana tatapan generasi akan dating.

Sarankan langkah-langkah memulihara peninggalan sejarah negara.

Hamper tujuh billion perut di seluruh dunia semakin tersaakn bahana kenaikan harga bahan makanan.  Factor yang menggusarkan masyarakat dunia ialah stok makanan semakin berkurang.

Bincangkan punca-punca kemerosotan bekalan makanan dunia.

Berdasarkan sebuah karya sasteraa yang telah and abaca, jelaskan amalan-amalan baik yang sesuai dipraktikkan oleh masyarakat kini.

6

Times

Kepentingan semangat berpasukan dalam kalangan pelajar.

Kempen kitar semula merupakan aktiviti mampumenanam kesedaran dalam kalangan remaja agar lebih berdisiplin dan menyayangi alam sekiatar, nayatakan peraana remaja dalam menjayakan program ini.

Unit beruniform sekolah anda bercadang mahu mengadakan aktiviti perkhemahan di Taman Negara Pahang.  Selaku Setiausaha anda diminta menulis sepucuk surat  kebenaran darupda pengetua sekolah anda.

Tulis surat itu selengkapnya.

Anda berhasrat untuk menyertai satu pertandingan ceramah yang bertajuk ‘Peneraapn Semangat Patriotik Dalam Kalangan Generasi Muda Kini’.  Sediakan teks ceramah anda selengkapnya.

Program cuti-cuti Malaysia telah banyak menarik minat sama ada pelancong domestic mahupun luar Negara.  Nyatakan faedah yang Negara kita peroleh hasil daripada kegiatan pelancongan ini.

Tuliskan sebuah cerpen yang pengakhirnya seperti berikut.... akhirnya mereka terpinga-pinga dan memandang antara satu sama lain dengan penuh kehairanan.

7

YIK

Faedah melawat tempat bersejarah

Meluaskan pengetahuan dan pengalaman tentng sejarah tempatan

Menghargai jasa ddan pengorbana seseorang tokoh pejuang tanah air.

Menimbulkan semanagat cita akan Negara.

Kesedaran tentang kezalimana penjajah menindas penduduk tempatan.

 

 

Sekolah anda berhasarat untuk melahirkan “Sekolah Cemerlang Bertaraf Dunia”

Selaku ketua pelajar,  anda dikehendaki mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak  sekolah untuk meningkatkan kecerlngan dalam bidang akakdemik, kokuriklum,  sahsiah dan persekitaran fizikal.

Kebersihan sangsat penting dalam kehidupan. 

Huraikan prranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak agar sentiasa mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian.

Suatu kwtika dahulu semagat kejiranan menjaid sebahagian daripada budaa hidup dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Negara kita,  tetapi kini amalan murni ini semakin terhakis.

bincangkan

Krisis politik yang berlaku di sesebuah Negara bukan sahaja mendatangan  kesan buruk kepada Negara yang terbabit tetapi  juga kepada Negara-negara lain. 

Jelaskan pernyataan tersebut.

Seloka si Luncai

Huraikan pendapat anda tentang kesan-kesan buruk apabila eujudnya masayr yang tdk bertanggungjawab.

8

SBP

Ciri-ciri remaja berwawasan

Semanagat patriotic

Mempynai pelbagai kamahiran

Berilmu dan berkongsi ilmu

Melanjutkan pelajaran ke IPT setelah menamatka Sijil Pelajaran Malaysia merupakan idaman setiap remaja.

Jelaskan cirri-ciri pusat pengajian tinggi yang menjadi idaman anda.

Ibu bapa merupakan [endorong utama dalam membudaya amalan membaca dalam kalangan anak-anak.

Jelaskan usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa bagi memastikan amalan membaca menjadi budaya dalam kalangan keluarg mereka.

Malaysia meripakan sebuah Negara yang berpotensi untuk maju dalam sector pelancomgan.  Sehubngan dgn itu,  anda ingin menulis sebuah rencana untuk disirkan dalam akhbar tempatan.  Tajuk rencana tersebut ialah “ usaha-usaha untuk memajukan sector pelanconga  Negara”

Tulis rencana itu selengkapnya.

Kerjasamaa yang erat antara  Negara jiran mendatangkan banyak  faedahnya.

Jelaskan faedah-kebaikan  ayang diperoleh  aripada kerjsama yang erat anatra Negara yang berjiran.

 

Anda berhasarat untuk menryat pertandinagn penulisan cerpen yang dianjurkan oleh sekolah anda.  Tema cerpen ialah pepaduan kaum.

Tuliskan cerpen anda selengkapnya.

 9

PERAK

Langkah mengelakkan kejadian tanah runtuh

Pembangunan di lereng bukit yang terkawal

Sistem perparitan yang terancang

Penguatkuasaan undang-undang

Setiap ibu bapa mengharapkan anak-anak berjaya dalam kehidupan.  Bincangkan usaha-usaha yang wajar anda lakukan untuk memastiikan harapan mereka itu tercapai

Minat bersukan dalam kalangan remaja hari ini semakin berkurangan

Huraikan oeranan pelbagai pihak untuk memupuk minat bersukan dalam kalangan remaja

Kerajaan menggalakkan rakyat Malaysua menggunakan barangan buatan tempatan.  Huraikan kebaikan-kebaikan mengunankan barangan buatan tempatan

Usaha menarik minat pelancong asing datang ke Malaysia.

Rencana

Perwatakan watak utama dalam sebuah novel yagtelah anda baca banyak mengandungi keistimewaan yang boleh dojadikan panduan dalam kehidupan.  Bincangkan.

 10

NEGERI SEMBILAN

Langkah-langkah memajukan sukan di Malaysia

Gambar main bola sepak

Lumba basikal

Perlawanan hoki

badminton

Semangat patriotisme perlu ada dalam diri generasi muda pada hari ini kerana mereka bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan.

Huraikan langkah-langkah yang wajar dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam diri anda.

Keprihatinan dan kasih sayang ibu bapa penting dalam menentukan kejayaan hidup anak-anak.  Anda ingin menulis rencana untuk disiarkan dalam akhbar tempatan berdasarkan pernyataan tersebut.

Tulis rencana itu selengkapnya.

Malaysia adalah antara destinasi pelancongan yang popular dalam kalngan masyarakat tempatan dan antarabangsa. Jelaskan faedah-faedah sektor pelancongankepada negara kita

Kesan hubungan diplomatik

Masyarakat pada hari ini semakin melupakankarya sastera tradisional.  Huraikan pendapat anda tentang punca-punca yang menyebabkan minat masyarakat terhadap karya tradisional semakin berkurangan

 11

MRSM

Usaha-usaha menggalakkan rakyat membeli barangan buatan Malaysia

Mengadakan kempen berterusan

Meningkatkan kualiti barangan

Memperluas perniagaan / ekspo

Isu kebersihan terutamanya di kawasan sekolah perlu diberi perhatian yang serius.

Sebagai pelajar yang prihatin,  kemukakan langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk memastikan persekitaran sekolah anda sentiasa bersih

 

Kejayaan anak-anak berkait rapat demhan keprihatinan ibu bapa.  Ulaskan pernyataan tersebut.

Kebiasaan mengambil makanan segera menjadi trend dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sehubungan dengan itu,  anda ingin menulis  satu rencanayang akan disiarkan dalam akhabr tempatan yang bertajuk “Kesan-kesan buruk Pengambilan Makanan segera secara berlebihan”.

Tulis rencana tersebut selengkapnya.

Beberapa buah negara di dunia inisedang mengalami pergolakan politik dan peperangan yang berlarutan sehingga menyebabkan rakyat hidup sengsara.  Oleh itu, penglibatan Malaysia dan beberapa buah negara lain yang menganggotai misi keamanan dunia amatlah dipuji.

Jelaskan usaha-usaha untuk melaksanakan misi tersebut.

Penakek pisau seraut,

Ambil galah batang lintabung

Seladang ambil ke nyiru

Setitis jadikan laut

Sekepal jadikan gunung

Alam terbentang jadikan guru.

 

Puisi lama di atas menjelaskan kepentingan menuntut ilmu  dan menyebarkannya kepada masyarakat. 

Bincangkan.

 12

PULAU PINANG

Kepentingan amalan berjimat cermat

Membantu ketika susah

Simpanan masa depan

Melahirkan pengguna yang bijak

 

Kerajaan mewajibkan program 1Murid 1Sukan di setiap sekolah.

Huraikan faedah-faedah yang anda peroleh dengan menyertai aktiviti sukan di sekolah.

Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam usaha menggalakkan anak-anak

mementingkan keindahan alam sekitar.

Bincangkan langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak menjaga keindahan alam sekitar.

Industri pelancongan merupakan antara penyumbang terbesar ekonomi negara. Anda ingin

menulis rencana berkaitan peranan pelbagai pihak untuk memajukan industri pelancongan. Tulis rencana tersebut selengkapnya.

 

Kerjasama antara negara di dunia dapat membantu meningkatkan pembangunan pendidikan

di sesebuah negara. Bincangkan kerjasama antara negara di dunia untuk meningkatkan pembangunan pendidikan.

 

Kini, karya kreatif seperti cerpen dan novel oleh penulis-penulis muda semakin

berkurangan.

 

Jelaskan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menggalakkan remaja melibatkan diri dalam penulisan kreatif.

 13

MELAKA

Manfaat Membaca

Negara bertambah maju

Berjaya dalam akademik

Meningkatkan kepakaran

Meningkatkan pengetahuan

Ibu bapa mempunyai jasa yang sungguh besar kepada setiap orang anaknya. Sebagai balasan, setiap orang anak mesti membuat kebaikan kepada kedua-dua ibu bapa.

Bincangkan usaha-usaha anda untuk menjadi seorang anak yang baik kepada kedua-dua ibu bapa.

Kes penderaan ke atas kanak-kanak sering dilaporkan dan meruntun hati setiap ahli masyarakat yang waras. Untuk itu, sebuah wawancara telah dilakukan bagi melihat usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk menangani isu ini.

Tuliskan wawancara itu selengkapnya.

Kemiskinan merupakan racun yang mengancam sesebuah negara.

Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam membasmi kemiskinan dalam kalangan rakyat.

Teknologi satelit telah menjadikan masyarakat dunia lebih rapat sehingga merentasi sempadan.

Ulaskan kepentingan dan peranan teknologi satelit terhadap hubungan dan komunikasi masyarakat dunia.

Bahasa itu maruah bangsa

yang mesti dipelihara martabatnya

agar tetap kukuh dan ampuh

melayari lautan bijaksana

salam ikatan mesra dan teguh.

 

Berdasarkan rangkap sajak di atas, bincangkan usahRemaja amat mahal

sesungguhnya

tiada terbeli oleh perjanjian

harga remaja adalah

pendirian

keberanian dan ilmu.

Berdasarkan petikan sajak ‘Harga Remaja’ di atas, terangkan kepentingan menjaga maruah diri sendiri. usaha dalam memartabatkan Bahasa Kebangsaan kita.

 14

LABUAN SABAH

Usaha yang perlu dilakukan untuk memajukan industri kraf tangan di Malaysia

Meningkatkan kemahiran

Bantuan dan galakan

Memasarkan produk

Sikap sesetengah ibu bapa yang memanjakan anak-anak sering membawa pelbagai kesan terhadap tingkah laku anak-anak pada masa ini.  Berikan pendapat anda tentang pernyataan tersebut.

Semanagat kejiranan belakangan ini semakin kurang diamalkan.  Hal ini disebabkan oleh kesibukan bekerja walaupun jiran tetangga merupakan orang yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Huraikan langkah-langkah yang boleh diambilbagi memastikan amalan hidup berjiran terus terpelihara dalam kalangan masyarakat moden hari ini.

Industri pelancongan membawa banyak faedah kepada pertumbuhan ekonomi negara.  Jelaskan kebaikan-kebaikan industri pelancongan kepada negara.

Pidato – peranan pemimpin kuasa besar dunia dalam menjamin keamanan sejagat.

Anda telah membaca sebuah novel yang sarat dengan pengajaran dan ingin membuat ulasan tentang pengajaran dalam novel tersebut.

Tulis ulasan anda selengkapnya.

 15

PAHANG

Faedah mengambil sarapan pagi

Mengelakkan obesiti

Membekalkan tenaga

Mengekalkan kesihatan tubuh badan

Mengawal rasa lapar

Kemahiran menguasai peFaedhlbagai bahasa sangat penting untuk memudahkan komunikasi antara satu sama lain.

Sehubungan dengan itu, jelaskan kepentingan penguasaan bahasa asing dalam kalangan pelajar.

Remaja bersahsiah mulia mampu membangunkan sesebuah negara. Oleh sebab itu, ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk sahsiah murni anak-anak mereka.

Bincangkan.

Anda merupakan pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan Koperasi (KPDNKK) diminta menyampaikan sebuah ceramah kepada belia-belia di tempat anda. Tajuk ceramah tersebut ialah “Usaha-usaha Kerajaan dalam Melahirkan Masyarakat Berjimat Cermat”.

Sediakan teks ceramah tersebut selengkapnya.

Negara-negara di dunia hari ini menghadapi masalah pemerdagangan manusia yang semakin membimbangkan.

Jelaskan tindakan-tindakan berkesan bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa.

Remaja amat mahal

sesungguhnya

tiada terbeli oleh perjanjian

harga remaja adalah

pendirian

keberanian dan ilmu

 

Berdasarkan petikan sajak ‘Harga Remaja’ di atas, terangkan kepentingan menjaga maruah diri sendiri.

 16

SARAWAK

Faktor yang menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang menarik

Pelbagai budaya dan bangsa

Banyak tempat yang menarik

Pelbagai kemudahan awam

Setiap remaja perlu mempersiapkan diri untuk menjayakan  wawaasan pada tahun 2020.   Jelaskan peranan anda sebagai remaja untuk menjayakan negara tersebut

Pemupukan nilai murni dalam kalangan masyarakat lebih berkesan jika bermula dari rumah.

Bincangkan peranan keluarga dalam usaha memupuk nilai murni dalam diri anak-anak

Malaysia terkenal dengan keunikan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan sentosa.  Sikap toleransi,  saling menghormati dan bekerjsama meruoakan amalan hidup rakyta malaysia yang telah mewujudkan perpaduan antara kaum.  Huraikan pendpat anda tentang pernyataan tersebut.

Kesan-kesan kemasukan buruh asing kepada negara kita

Rencana

Ibu anda menghadiahkan sebuah novel sempena ulang tahun kelahiran anda. 

Berikan ulasan anda tentang keistimewaan novel tersebut.

 17

JOHOR

Kepentingan sukan

Mengekalkan kesihatan

Memupuk perpaduan kaum

Mengurangkan masalah sosial

Meningkatkan imej negara

 

Semasa cuti persekolahan yang lalu,  anda berpepaluang ,engikuti lawatan sambil belajaar yang dianjurkan oleh pihak sekolah ke suatu tempat menarik.

Jelaskan faedah-faedah yang anda peroleh daripada lawatan sambil belajar tersebut.

Kehidupan berkeluarga merupakan keperluan setiap individu.

Berikan pendapat anda tentang keluarga yang diimpikan.

Kejadian jenayah seperti ragut, culik dan pembunuhan di negara kita semakin membimbangkan banyak pihak.

Tulis sebuah rencana yang bertajuk :Tanggungjawab masyarakat untuk membanteras jenayah’.

Bincangkan kebaikan dan keburukan belajar di luar negara

Anda telah ,enyertai kursus penulisan yang dianjurkan oleh DBP.  Perihalkan pengalaman anda semasa menyerrtai kursus tersebut.

 Catatan:
Terima kasih kepada semua penyumbang soalan.
Sumbangan anda pasti amat dihargai oleh semua calon SPM dan guru-guru Bahasa Melayu seluruh negara.

Ke Menu Utama

© BMSPM 1998-2012. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.