xGerbang Maklumat BMSPM  Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

 
ANALISIS PERBANDINGAN
SOALAN PERCUBAAN SPM BM KERTAS 1 (NEGERI-NEGERI)  2012
Oleh Mama Effa (Kiriman melalui e-mel kepada Webmaster. Terima kasih)

ANALISIS SOALAN NOVEL

NEGERI

4(a) 7 markah

4(b) 8   markah

KELANTAN

Dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan ketabahan watak dalam menghadapi dugaan

Huraikan latar masyarakat dalam dua buah novel

TERENGGANU

Huraikan dua nilai tanggungjawab dalam novel

Satu latar masyarakat dalam dua buah novel

PAHANG

Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan nilai keberanian yang terdapat dalam novel tersebut.  

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari huraikan satu persamaan teknik plot yang terdapat dalam kedua-dua novel tersebut

JOHOR

Huraikan dua latar tempat bagi sebuah novel yang telah anda pelajari.

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan tiga nilai kemanusiaan daripada   novel tersebut. 

SELANGOR

Huraikan dua latar tempat beserta peristiwa

Dua teknik plot dalam sebuah novel

NEGERI SEMBILAN

Kesesuaian pemilihan judul sesebuah novel dapat dikaitkan dengan isi kandungan novel tersebut.  Buktikan

Berdasarkan sebuah novel,  huraikan tiga latar masyarakat

MELAKA

Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan tema yang terdapat dalam novel tersebut.

Jelaskan satu nilai ketabahan yang terdapat dalam dua buah novel yang telah anda kaji.

PERAK

Cabaran yang dihadapi oleh watak utama

Berdasarkan dua buah novel,  satu pengajaran

KEDAH

Peleraian cerita (plot)

pengajaran

PERLIS

Huraikan tema sebuah novel

Berdasarkan dua buah novel,  satu latar tempat

SARAWAK

Kuching

 Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan beberapa peristiwa menarik yang terdapat dalam novel tersebut.

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan cara watak utama menangani satu konflik yang dihadapi dalam setiap novel

YIK

Dua konflik yang dihadapi oleh watak utama dan cara watak menyelesaikannya

Berdasarkan dua buah novel huraikan peristiwa yang memaparkan kasih sayang

PULAU PINANG

Dua contoh situasi yang menunjukkan hubungan kekeluargaan yang erat

Berdasarkan dua buah novel huraikan peristiwa mnunjukkan nilai kerjasama dalam novel:

MRSM

Jelaskan tema beserta huraian peristiwa

Berdasarkan dua buah novel.  Huraikan  satu  perwatakan watak sampingan

LABUAN

Latar tempat yang terdapat dalam sebuah novel menjadikan cerita lebih realistik. Nyatakan tiga latar tempat dan kaitkan dengan peristiwa penting yang terdapat dalam novel yang anda kaji.  

Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu peristiwa yang memaparkan nilai bertanggungjawab dalam setiap novel

 

Skor BH

Dua peristiwa yang menggambarkan nilai kasih sayang

Berdasarkan sebuah novel,  huraikan latar masyarakat

Times

Dua latar masyarakat yang mendatangkan keinsafan

Teknik penceritaan dalam dua buah novel

SBP

Pilih dua peristiwa menarik dan nyatakan sebab peristiwa itu menarik perhatian anda

Berdasarkan dua buah novel,  huraikan satu latar masyarakat

 
 Catatan:
Terima kasih kepada semua penyumbang soalan.
Sumbangan anda pasti amat dihargai oleh semua calon SPM
dan guru-guru Bahasa Melayu seluruh negara.

Ke Menu Utama

BMSPM 1998-2012. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.