Gerbang Maklumat BMSPM  Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

 

ANALISIS PERBANDINGAN TERPERINCI 17 SET SOALAN PERCUBAAN BMSPM 2012

NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH PILIHAN DLL

 

KERTAS 1  (BAHAGIAN B - KARANGAN RESPONS TERBUKA)

 

BIL
NEGERI/DAERAH/ ZON/SEKOLAH PILIHAN DLL.
TEMA
SOALAN 1
(INDIVIDU)
TEMA
SOALAN 2
(KELUARGA)
TEMA
SOALAN 3
(MASYARAKAT/
NEGARA)
TEMA
SOALAN 4
(ANTARABANGSA)
TEMA
SOALAN 5
(KOMSAS)

1

SBP

Ciri-ciri pusat pengajian tinggi yang menjadi idaman anda

Usaha-usaha ibu bapa bagi memastikan amalan membaca menjadi budaya dalam kalangan keluarga mereka.

 

Usaha-usaha untuk memajukan pelancongan negara.

Kebaikan yang diperoleh daripada kerjasama yang erat antara negara yang berjiran.

Tulis cerpen bertemakan pepaduan kaum.

2

Kedah

Sekolah penyayang - cara-cara anda menghagai kasih sayang guru.

Sifat-sifat kepemimpinan yang pernah diasuh oleh ibu bapa kepada anak lelaki mereka sebagai pemimpin keluarga.

 

Langkah-langkah memulihara peninggalan sejarah negara.

Punca-punca kemerosotan bekalan makanan dunia.

Satu karya sastera yang anda baca - amalan-amalan baik yang sesuai dipraktikkan oleh masyarakat kini.

3

Sabah (SMKN)

Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan remaja.

Apakah peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa bagi menggalakkan anak-anak menceburi bidang sukan.

Pada zaman sekarang ini, amalan bergotong-royong dalam kalangan penduduk setempat semakin kurang diamalkan. Pada pendapat anda, mengapakah hal yang demikian berlaku?

 

Malaysia perlu mengekalkan hubungan yang baik dengan negara jiran. Pada pendapat anda, apakah kepentingan hubungan yang baik ini perlu dikekalkan.

Huraikan persoalan-persoalan dalam salah sebuah novel KOMSAS yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian.

4

Terengganu

Bagaimanakah Program motivasi telah menimbulkan kesedaran dalam diri anda untuk terus berjaya.

Peranan ahli keluarga dalam merealisasikan institusi keluarga bahagia.

Rencana "Faedah-faedah Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan di Sekolah".

Ksepakatan dan perpaduan dalam kalangan pemimpin dan rakyat antarabangsa mampu mewujudkan keamanan dan kemakmuran masyarakat dunia

.

KOMSAS menerapkan nilai-nilai murni yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan generasi muda pada hari ini - pendapat

5

Sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan (YIK)

Langkah-langkah sekolah meningkatkan kecemerlangan akademik, kokurikulum, sahsiah dan persekitaran fizikal.

 

Peranan ibu bapa mendidik anak-anak agar sentiasa mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian.

Semangat kejiranan semakin terhakis.

Kesan buruk krisis politik

Kesan-kesan buruk apabila wujudnya masyarakat yang tidak bertanggungjawab.

6

Negeri Sembilan

Langkah-langkah yang wajar dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam diri anda.

Keprihatinan dan kasih sayang ibu bapa penting dalam menentukan kejayaan hidup anak-anak - Rencana.

 

Faedah-faedah sektor pelancongan kepada negara kita.

Kesan yang diperoleh sesebuah negara daripada hubungan diplomatik.

Punca-punca yang menyebabkan minat masyarakat terhadap karya sastera tradisional semakin berkurangan.

7

Johor (Sebuah sekolah)

Faedah-faedah lawatan sambil belajar ke suatu tempat menarik.

Pendapat tentang keluarga yang diimpikan.

Rencana - Tanggungjawab masyarakat untuk membanteras jenayah.

 

Kebaikan dan keburukan belajar di luar negara.

Perihalkan pengalaman anda semasa menyertai kursus penulisan anjuran DBP.

8

WPLabuan

Pendapat tentang sikap sesetengah ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak sering membawa pelbagai kesan terhadap tingkah laku anak-anak pada masa ini.

Langkah-langkah yang boleh diambil bagi memastikan amalan hidup berjiran terus terpelihara dalam kalangan masyarakat moden pada hari ini.

 

Jelaskan kebaikan-kebaikan industri pelancongan kepada negara.

Pidato ‘Peranan Pemimpin-pemimpin Kuasa-kuasa Besar Dunia dalam Menjamin Keamanan Sejagat’.

Ulasan sebuah novel yang sarat dengan pengajaran.

9

Selangor DE

Keluarga, rakan sebaya, masyarakat dan pendidikan agama dan moral memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang remaja. Pendapat.

 

Rencana "Peranan keluarga dalam membantu anak-anak mengatasi masalah".

Kesan-kesan penggunaan telefon bimbit kepada masyarakat.

Kerjasama Malaysia dan negara-negara dunia dalam meningkatkan mutu pendidikan negara.

Ulasan sebuah novel yang bertemakan kegigihan sempena pelancaran program NILAM.

10

Kelantan

Usaha-usaha yang perlu anda lakukan untuk menangani tekanan dalam kalangan remaja.

Peranan keluarga bagi menangani masalah sosial dalam kalangan remaja pada masa ini.

Rencana tentang peranan yang perlu dimainkan oleh pelbagai pihak untuk memajukan industri pelancongan.

 

Faedah-faedah penganjuran sukan bertaraf dunia.

Manfaat semangat hidup bermasyarakat dalam kehidupan seharian - Bukit sama didaki, luruh sama dituruni.

11.

Pulau Pinang

Faedah-faedah yang anda peroleh dengan menyertai aktiviti sukan di sekolah.

Langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak menjaga keindahan alam sekitar.

 

Rencana berkaitan peranan pelbagai pihak untuk memajukan industri pelancongan.

Kerjasama antara negara di dunia untuk meningkatkan pembangunan pendidikan.

Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menggalakkan remaja melibatkan diri dalam penulisan kreatif.  

12.

Pahang

Kepentingan penguasaan bahasa asing dalam kalangan pelajar.

Remaja bersahsiah mulia mampu membangunkan sesebuah negara. Oleh sebab itu, ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk sahsiah murni anak-anak mereka.

 

Ceramah "Usaha-usaha Kerajaan dalam Melahirkan Masyarakat Berjimat Cermat".

Jelaskan tindakan-tindakan berkesan bagi membendung kegiatan pemerdagangan manusia daripada berleluasa.

Berdasarkan petikan sajak ‘Harga Remaja’, terangkan kepentingan menjaga maruah diri sendiri.

13.

MRSM

Sebagai pelajar yang prihatin, kemukakan langkah-langkah yang perlu anda lakukan untuk memastikan persekitaran sekolah anda sentiasa bersih.

 

Ulasan. Kejayaan anak-anak berkait rapat dengan keprihatinan ibu bapa.

Rencana 'Kesan-kesan buruk pengambilan makanan segera secara berlebihan'

Usaha-usaha yang dilaksanakan untuk menjayakan misi keamanan dunia.

Kepentingan menuntut ilmu dan menyebarkannya.

14.

Perak

Usaha-usaha yang wajar anda lakukan untuk memastikan harapan ibu bapa (anak-anak berjaya dalam kehidupan) tercapai.

Peranan pelbagai pihak untuk memupuk minat bersukan dalam kalangan remaja.

Huraikan kebaikan-kebaikan menggunakan barangan buatan tempatan.

Rencana 'Usaha-usaha menarik minat pelancong asing datang ke Malaysia'.

Perwatakan watak utama dalam sebuah novel. Keistimewaan yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan.

 

15.

Sarawak Zon B (Kuching)

Peranan anda sebagai remaja untuk menjayakan wawasan negara pada tahun 2020.

Peranan keluarga dalam usaha memupuk nilai murni dalam diri anak-anak

Pendapat - Malaysia terkenal dengan keunikan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan sentosa. Sikap toleransi, saling menghormati, dan bekerjasama merupakan amalan hidup rakyat Malaysia yang telah mewujudkan perpaduan antara kaum.

 

Rencana "Kesan-kesan Kemasukan Buruh Asing Kepada Negara Kita."

Ulasan tentang keistimewaan sebuah novel

16.

Melaka

Usaha-usaha anda untuk menjadi seorang anak yang baik kepada kedua-dua ibu bapa.

Usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk menangani isu penderaan ke atas kanak-kanak - wawancara.

 

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam membasmi kemiskinan dalam kalangan rakyat.

Kepentingan dan peranan teknologi satelit terhadap hubungan dan komunikasi masyarakat dunia.

Usaha-usaha dalam memartabatkan Bahasa Kebangsaan kita.

17.

Perlis

Sebagai remaja, jelaskan cara-cara yang dapat anda lakukan untuk mengharumkan nama sekolah.

Huraikan tanggungjawab sesebuah keluarga untuk memupuk amalan membaca.

Rencana tentang peranan pelbagai pihak untuk mewujudkan amalan berjimat cermat.

 

Kerjasama Malaysia dengan negara-negara jiran - jenayah pemerdagangan manusia.

Tulis cerpen yang bertemakan maksud perumpamaan "bagai menatang minyak yang penuh".

 

 

 Catatan:

Terima kasih kepada semua penyumbang soalan.

Sumbangan anda pasti amat dihargai oleh semua calon SPM dan guru-guru Bahasa Melayu seluruh negara.

 

Ke Menu Utama

© BMSPM 1998-2012. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.