xGerbang Maklumat BMSPM  Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

 

SOALAN PERCUBAAN BMSPM 2012

NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH PILIHAN DLL

  

ANALISIS KEKERAPAN JUDUL KOMSAS

 SOALAN 2(b) Cerpen dan Drama

 

JUDUL

Kekerapan dipilih

CATATAN

Cerpen Hutan Rimba (T5)

√√√√

 

Cerpen Pahlawan Buntung (T5)

√√√

 

Cerpen Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong (T5)

√√√

Telah keluar Jun 2012

Cerpen Penanggungan (T5)

√√

 

Cerpen Idola (T5)

√√

 

Cerpen Ibu dan Ceper (T4)

√√

 

Cerpen Mellisa (T4)

 

 

SPM  YANG TELAH KELUAR (TEKS BAHARU)
Nov. 2011   Drama Cempaka Berdarah (T4)
Jun 2012   Cerpen Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong (T5)

 

SOALAN 2(c) Prosa Klasik

 

JUDUL

Kekerapan dipilih

CATATAN

Merah Silu (T4)

√√√√√

 

Hikayat Indera Nata (T4)

√√√√

 

Pelayaran yang penuh peristiwa (T4)

√√√√

 

Hikayat Langlang Buana (T5)

√√

 

Hikayat Khoja Maimun (T5)

 

Opu Daeng Menambun (T5)

 

  

SPM  YANG TELAH KELUAR (TEKS BAHARU)
Nov. 2011   Dua Geliga Hikmat (T5)
Jun 2012   Hikayat Siak (T5)

SOALAN 2(d) Puisi

 

JUDUL

Kekerapan dipilih

CATATAN

Sajak Adat Sezaman (T4)

√√√

Telah keluar Jun 2012

Sajak Bangkitlah (T5)

√√√

 

Sajak Di Bawah Langit yang Sama (T5)

√√√

 

Sajak Dirgahayu Bahasaku (T5)

√√

 

Sajak Kecek V (T5)

√√

 

Syair Makna Riak (T4)

 

Sajak Mengintai Ruang Insaf (T4)

 

Sajak Mahsuri (T4)

 

Sajak Harga Remaja (T4)

 

 

SPM  YANG TELAH KELUAR (TEKS BAHARU)
Nov. 2011   Pantun Enam Kerat (T5)
Jun 2012   Sajak Adat Sezaman (T4)

 

SOALAN 4 (a) & (b) Novel

 

ASPEK KAJIAN SASTERA

Kekerapan dipilih

CATATAN

Latar tempat

√√√√

 

Latar masyarakat

√√√

 

Nilai tanggunjawab peristiwa

√√√

 

Nilai kasih sayang peristiwa

√√√

 

Tema

√√√

 Jun 2012

Peristiwa menarik

√√

 

Pengajaran

√√

 Jun 2012

Watak utama konflik

√√

 Nov. 2011

Teknik plot

√√

 

Peleraian cerita

 

Kesesuaian judul dengan kandungan

 

Nilai kemanusiaan umum

 

Persoalan ketabahan watak utama

 Nov. 2011

Nilai kerjasama peristiwa

 

Nilai keberanian

 

Watak sampingan perwatakan

 

Watak utama cabaran

 

Nilai ketabahan

 

 

 

Catatan:

Terima kasih kepada semua penyumbang soalan.

Sumbangan anda pasti amat dihargai oleh semua calon SPM

dan guru-guru Bahasa Melayu seluruh negara.

 

Ke Menu Utama

BMSPM 1998-2012. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.