xGerbang Maklumat BMSPM  Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

 
ANALISIS PERBANDINGAN
SOALAN PERCUBAAN SPM BM KERTAS 2 (NEGERI-NEGERI)  2012
Oleh Mama Effa (Kiriman melalui e-mel kepada Webmaster. Terima kasih)
 
ANALISIS SOALAN TATABAHASA
(Mengikut urutan jenis soalan)

NEGERI

3 (b )

CATATAN

SBP, KELANTAN, PERAK, SARAWAK, & NEGERI SEMBILAN

Cakap pindah kepada cakap ajuk

 

PAHANG, PULAU PINANG, SELANGOR, LABUAN & MELAKA

Tukarkan ayat susunan biasa di bawah kepada ayat susunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya.

 

JOHOR

Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut. Nyatakan sama ada ayat tersebut ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan atau ayat perintah

 

KEDAH

Pisahkan ayat majmuk menjadi dua ayat tunggal

 

PERLIS, MRSM

Ayat aktif kepada ayat pasif

 

YIK

Bina ayat tanya dengan kata tanya yang betul

 

Skor BH

Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut. Nyatakan sama ada ayat tersebut ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan atau ayat perintah

 

TERENGGANU

Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut dan nyatakan  jenisnya

 

Times

Tentukan jenis ayat perintah larangan,  suruhan,  permintaan,  silaan

 

 

(Mengikut urutan negeri)

NEGERI

3 (b )

KELANTAN

Cakap pindah kepada cakap ajuk

TERENGGANU

Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut dan nyatakan  jenisnya

PAHANG

Tukarkan ayat susunan biasa di bawah kepada ayat susunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya.

JOHOR

Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut. Nyatakan sama ada ayat tersebut ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan atau ayat perintah

SELANGOR

Ayat songsang kepada ayat susunan biasa

NEGERI SEMBILAN

Tukar cakap ajuk kepada cakap pindah

MELAKA

Tukarkan ayat di bawah ini kepada ayat songsang tanpa mengubah maksud asal ayat tersebut

PERAK

Tukar cakap ajuk di bawah kepada cakap pindah tanpa mengubah maksud asalnya

KEDAH

Pisahkan ayat majmuk menjadi dua ayat tunggal

PERLIS

Ayat aktif kepada ayat pasif

SARAWAK(Kuching)

Tulis petikan di bawah dalam bentuk cakap pindah  

YIK

Bina ayat tanya dengan kata tanya yang betul

PULAU PINANG

Menukarkan ayat biasa menjadi ayat susunan songsang

MRSM

Ayat pasif kepada ayat aktif

LABUAN

Tukar ayat-ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat-ayat bersusunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya

Skor BH

Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut. Nyatakan sama ada ayat tersebut ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan atau ayat perintah

Times

Tentukan jenis ayat perintah larangan,  suruhan,  permintaan,  silaan

SBP

Cakap ajuk kepada cakap pindah

 Catatan:
Terima kasih kepada semua penyumbang soalan.
Sumbangan anda pasti amat dihargai oleh semua calon SPM
dan guru-guru Bahasa Melayu seluruh negara.

Ke Menu Utama

BMSPM 1998-2012. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.