Gerbang Maklumat BMSPM Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

ANALISIS PERBANDINGAN
SOALAN PERCUBAAN BMSPM NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH PILIHAN 2016
( KERTAS 1 - KARANGAN A DAN B)

 Bil

Negeri

Karangan A

Karangan B (Sedutan soalan)

Soalan 1

Soalan 2

Soalan 3

Soalan 4

Soalan 5

1

NS

Usaha memupuk perpaduan kaum dalam kalangan murid.

Sekolahku Syurgaku. Peranan murid.

Anak-anak yang cemerlang lahir daripada keluarga yang bahagia.

Langkah-Lngkah membantu OKU.

Kepentingan penjagaan alam sekitar kepada masyarakat sejagat.

Kesan adaptasi novel sebagai drama kepada masyarakat.

2

Kelantan

Jenis-jenis kemahiran yang perlu dikuasai untuk berjaya dalam kerjaya yang diceburi.

Peranan pelbagai pihak untuk menangani tingkah laku negative dalam kalangan remaja.

Kepentingan sungai.

Langkah-langkah menggalakkan amalan menabung dalam kalangan masyarakat.

Media social memberikan pelbagai manfaat kepada penggunanya di seluruh dunia.

Peribahasa. Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai impian anda.

3

Kedah

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat.

Langkah-langkah yang boleh diambil oleh pelbagai pihak untuk  memupuk semangat kejiranan.

Punca-punca wujudnya keadaan kesedaran sivik kurang diamalkan dalam masyarakat dan cara menerapkan kesedaran tersebut.

Langkah-langkah untuk meningkatkan mutu perkhidmatan pengangkutan awam.

Usaha-usaha memastikan bekalan air bersih mencukupi oleh negara-negara di dunia.

Faedah-faedah amalan menabung dalam kehidupan.

4

Pahang

Cara menjaga kebersihan tempat-tempat awam.

Ceramah. Membaca jambatan ilmu.

Usaha-usaha ibu bapa mengekalkan semangat kejiranan di Malaysia.

Kerjasama masyarakat dan kerajaan membanteras penderaan dalam kalangan kanak-kanak.

Kesan pembakaran terbuka kepada negara di Asia Tenggara dan Negara-negara yang berjiran dengannya.

Gurindam. Usaha-usaha berkesan membantu OKU hidup berdikari.

5

MRSM

Manfaat-manfaat bekerja sambilan semasa menunggu keputusan peperiksaan SPM kepada remaja.

Kepentingan aktiviti kokurikulum melahirkan remaja yang serba boleh.

Kecuaian ibu bapa sering dikaitkan dengan pelbagai kejadian kemalangan yang melibatkan kanak-kanak. Ulaskan.

Ceramah pegawai kesihatan daerah. Kesan-kesan pengambilan pelbagai produk makanan kesihatan kepada masyarakat.

Kelebihan destinasi pelancongan – dunia.

Manfaat mengadaptasi novel dalam bentuk drama atau filem.

6

Perlis

Ciri pemimpin pelajar yang berkualiti.

Ciri-ciri remaja yang memiliki jati diri yang kukuh.

Sikap, pengetahuan dan kemahiran membolehkan seseorang itu Berjaya dalam bidang keusahawanan.

Langkah-langkah menjimatkan penggunaan sumber tenaga.

Jaringan komunikasi global memanfaatkan masyarakat antarabangsa.

Kepentingan menjaga tutur kata dalam pergaulan seharian.

7

Sabah    (Kota Belud)

Kepentingan amalan membaca dalam kalangan masyarakat.

Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotic dalam kalangan remaja.

 

Punca yang menyebabkan masalah gejala sosial berlaku dan peranan ibu bapa dalam menanganinya.

Kepentingan perpaduan kaum dan langkah proaktif kerajaan untuk memupuk perpaduan.

Pemerdagangan manusia di peringkat global mendatangkan kesan negatif kepada Negara yang terlibat.

Tulis cerpen bertemakan hidup berbudi.

8

SBP

Persediaan pelajar menempuh alam pekerjaan.

Faktor-faktor lunturnya semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat.

Cara-cara anda memanfaatkan masa cuti sekolah dengan sebaik-baiknya.

Rencana. Kenaikan harga barang. Peranan ahli keluarga dalam menghadapi situasi ini.

Peperangan menyebabkan kemusnahan jiwa, harta benda dan tamadun. Ulaskan.

Faedah-faedah belajar KOMSAS dalam BM.

9

YIK (Yayasan Islam Kelantan)

Faedah amalan gotong-royong dalam kalangan masyarakat di Malaysia.

Peranan pihak sekolah untuk melahirkan pelajar yang bersahsiah tinggi.

Peranan ibu bapa untuk memupuk anak-anak agar sentiasa berbudi bahasa.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita agar mereka sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat.

Kemasukan pendatang asing tanpa izin mendatangkan pelbagai impak kepada sesebuah negara dan isu ini perlu disekat melalui kerjasama secara global.

Tulis sinopsis sebuah novel yang bertemakan patriotic.

10

Selangor DE

Kepentingan industry pelancongan.

Persediaan yang anda lakukan sebelum peperiksaan.

Kerjasama PIBG dan sekolah untuk membanteras kes buli di sekolah.

Rencana – 1Malaysia. Usaha-usaha yang telah dan patut dilakukan kerajaan untuk memastikan perpaduan rakyat Malaysia dapat diperteguh.

Jelaskan peranan negara-negara serntau menangani masalah jerebu tanpa menjejaskan hubungan antarabangsa.

Usaha pelbagai pihak untuk menarik minat pelbagai pihak membaca karya sastera.

11

Sarawak (Zon B Kuching)

kepentingan mengekalkan permainan tradisional dalam kalangan masyarakat.

Pidato yang bertajuk “Faedah-faedah menguasai teknologi maklumat kepada golongan remaja”.

 

Bincangkan sikap yang perlu ada kepada anak-anak bagi melahirkan sebuah keluarga yang harmoni.

Peranan yang harus dimainkan oleh pelbagai pihak untuk mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia.

Faedah-faedah yang akan dinikmati oleh negara-negara terlibat dalam pelaburan asing.

Peribahasa. Pendapat anda tentang mengamalkan sikap berwaspada sebelum ditimpa kesusahan dalam kehidupan masyarakat pada hari ini.

12

Perak

Kelebihan membeli –belah di pasar raya

Setiap murid ingin belajar di sebuah sekolah yang baik dan cemerlang. Huraikan ciri-ciri sekolah yang menjadi idaman anda.

Ahli keluarga memainkan peranan yang sangat penting untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan.Bincangkan

Rencana.  ‘Kepentingan Menjaga dan Memulihara Bangunan Lama’.

Keamanan sejagat merupakan tanggungjawab global. Namun begitu, sudah menjadi lumrah di dunia bahawa konflik antara negara di dunia pasti berlaku. Jelaskan cara-cara untuk menyelesaikan konflik antara negara di dunia.

Minat murid-murid sekolah terhadap karya sastera seperti novel, cerpen, puisi dan drama semakin berkurangan.

Bincangkan peranan pihak sekolah untuk memupuk minat murid terhadap karya sastera.

 

13

Terengganu

Persediaan-persediaan yang diperlukan oleh seseorang sebelum memasuki alam pekerjaan.

Sebagai seorang murid, huraikan pendapat anda untuk menyakinkan semua pihak bahawa

kegiatan kokurikulum banyak faedahnya kepada murid-murid dan tidak wajar diketepikan di sekolah.

Sebagai seorang pengguna yang bijak, jelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh setiap ahli keluarga untuk menangani masalah kenaikan harga barangan.

Usaha-usaha untuk mengukuhkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat.

Berikan komen anda akan keperluan masyarakat dunia memanfaatkan Teknologi Maklumat dan Komunikas (TMK).

Membaca karya sastera seperti cerpen, novel, drama dan puisi boleh memupuk semangat cinta akan negara dalam kalangan murid.

Bincangkan.

14.

Pulau Pinang

Kebaikan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam kehidupan.

Jelaskan cara-cara untuk menunjukkan semangat kecintaan terhadap negara anda.

Amalan kejiranan semakin terpinggir dalam masyarakat pada masa ini. Masyarakat

semakin melupakan amalan bergotong-royong, kunjung-mengunjungi, dan bertegur sapa

sesama jiran. Dalam hal ini, keluarga berperanan penting untuk menghidupkan amalan

kejiranan ini agar menjadi ikutan anak-anak. Ulas pernyataan ini.

Ceramah pegawai kesihatan - 'Kesan-kesan Pengambilan Makanan Segera dan Makanan Ringan Terhadap Kesihatan' kepada masyarakat di tempat anda.

 

Kepentingan Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

Perwatakan watak utama dalam sebuah novel yang telah anda baca, banyak mengandungi keistimewaan yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan. Bincangkan.

15

Melaka (SMA)

Langkah-langkah membangunkan bidang sukan di negara kita.

Sebagai remaja yang berwawasan, jelaskan usaha-usaha yang anda lakukan untuk memastikan impian dan cita-cita menjadi kenyataan

Apakah peranan ibu bapa dalam memastikan amalan menabung menjadi budaya masyarakat kita?

Esei -

“ Ke Arah Melahirkan Patriotisme dalam Kalangan Masyarakat”.

 

Aktiviti pemerdagangan manusia di peringkat global sangat membimbangkan dan mendatangkan kesan negatif kepada negara yang terlibat. Bincangkan.

 

Bincangkan usaha-usaha untuk menggalakkan amalan membaca dalam kalangan masyarakat.

CATATAN:

© BMSPM 1998-2016. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.  Ke Menu Utama