Gerbang Maklumat BMSPM Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

ANALISIS PERBANDINGAN
SOALAN PERCUBAAN BMSPM NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH PILIHAN
2017 (KERTAS 2)

BIL.

 NEGERI

 
SOALAN 1
(Rumusan)

SOALAN 2 (b) (Prosa Moden)

 SOALAN 2 (c) (Prosa Klasik)

 SOALAN 2 (d) (Puisi)

SOALAN 3 (a)

SOALAN 3 (b)

SOALAN 3 (e)

SOALAN 4 : (Novel)

1

Terengganu

Manfaat-manfaat ekonomi digital dan kekangan-kekangannya

 

Drama Bukan Gila Kepimpinan Melalui Teladan. Sajak Gelanggang
(i) gernerlap
(ii) gemilang
(iii) gemuruh
{iv) gelisah
(v) gelojoh
(vi) gersang
 
Cerakinkan ayat-ayot maimuk di bawah kepada dua ayat tunggal.  Bina satu ayat berdasarkan peribahasa a) 1 novel - Dua nilai kemasyarakatan.

b) 2 Novel - 1 peristiwa paling menarik dan sebab-sebab.

 

2

MRSM Kepentingan pengurusan kewangan kepada remaja dan halangan untuk melaksanakannya. Drama Berkhidmat Untuk Negara Burung Terbang Dipipiskan Lada Sajak Aku Membaca Lagi
i) merebus
ii) mereneh
iii) Menanak
iv) mencelur
v) mengukus
vi) menjerang
 
Gabungkan ayat menjadi tiga ayat Lengkapkan enam peribahasa a) 1 novel - Dua konflik antara watak.

b) 2 Novel - Satu peristiwa yang menggambarkan nilai keberanian dalam setiap novel.

3

Kedah Kepentingan disiplin dalam kalangan murid dan cabaran untuk mendisiplinkan murid.   Cerpen Hipertensi Burung Terbang Dipipiskan Lada  Sajak Sejadah Rindu
Bina dua ayat
(i) memotong
(ii) menahan
(iii) menarik
 
Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif   Isi tempat kosong dengan peribahasa a) 1 novel - Latar tempat.

b) 2 novel - satu peritstiwa di bahagian peleraian yang memberikan teladan.

4

Johor DT Sumbangan industri pelancongan kepada negara  dan peranan masyarakat dalam merancakkan industri ini.  Drama Berkhidmat Untuk Negara Kepimpinan Melalui Teladan. Seloka Berbuat Istana Zaman Dahulu
 i) faham
ii) memahami
iii) pemahaman
iv) keras
v) pengeras
vi) mengeraskan
 

(a)   Tukarkan ayat cakap ajuk di bawah kepada ayat cakap pindah

 

(a)   Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Kemudian lengkapkan ayat-ayat itu dengan peribahasa yang sesuai.

 
a) 1 novel - Huraikan dua latar masyarakat dalam sebuah novel yang anda kaji.

b) 2 novel -jelaskan  satu peristiwa yang menggambarkan nilai kerjasama dalam setiap novel tersebut.

 

5

YIK Kepentingan alam sekitar dan masalah-masalah yang dihadapi untuk menjaganya. Drama Berkhidmat Untuk Negara Burung Terbang Dipipiskan Lada  Sajak Sang Gembala Kuda
i) interaksi  - integriti
ii) liar  -  Liat
iii) rasmi  -  resmi
Subjek dan predikat Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud ayat. a) 1 novel - dua konflik watak utama dan bagaimana watak utama menyelesaikan konflik itu.

b) 2 novel - satu pengajaran tentang ketabahan

6

Kelantan Punca-punca kemerosotan kualiti alam sekitar dan langkah-langkah menanganinya. Drama Berkhidmat Untuk Negara Burung Terbang Dipipiskan Lada  Sajak Aku Membaca Lagi
i) menyebar luas
ii) membaik pulih
iii) melipat ganda
iv) sahabat pena
v) budi bicara
vi) budi pekerti
Subjek dan predikat yang lengkap Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan situasi. a) 1 novel - dua peristiwa yang boleh dijadikan teladan kepada pembaca.

b) 2 novel - satu persoalan kejujuran bagi setiap novel.

7

SBP Ciri-ciri remaja dan cara-cara mereka mengatasinya. Drama Bukan Gila Burung Terbang Dipipiskan Lada   Syair Bidasari
i) pekat
ii) pikat
iii) siram
iv) suram
v) indah
vi) endah
Ayat aktif kepada ayat pasif Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat. a) 1 novel - dua latar tempat.

b) 2 novel - satu persoalan kebijaksanaan bagi setiap novel.

8

Perlis Kebaikan pengambilan minuman berfungsi kepada masyarakat  dan halangan untuk mengambil minuman berfungsi. Drama Bukan Gila Burung Terbang Dipipiskan Lada   Sajak Gelanggang
(i)                i)  jemput -  jemput-jemput            
(ii)               ii) jarang   - jarang-jarang
(iii)             iii) halus   -  halus-halus
Ayat aktif kepada ayat pasif Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. a) 1 novel - dua persoalan keberanian.

b) 2 novel - satu peristiwa yang menunjukkan ketabahan watak utama.

9

Sabah

(Kota Belud)

Cara-cara menguruskan kewangan dan peranan pelbagai pihak mendidik masyarakat supaya berbelanja secara berhemat. Drama Bukan Gila Burung Terbang Dipipiskan Lada   Seloka Berbuat Istana Zaman Dahulu
(i) melipatgandakan
(ii)  mengucar-ngacirkan
(iii)  menguatkuasakan
(iv)  mengemaskinikan
(v)   mencampur-adukkan
(vi) menguar-uarkan
Ayat aktif kepada ayat pasif Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.  a) 1 novel - persoalan kasih sayang berserta contoh yang sesuai

b) 2 novel - satu pengajaran berkaitan dengan semangat kerjasama yang terdapat dalam setiap novel.

10

Pahang DM Usaha-usaha melestarikan permainan tradisional dan kekangan-kekangan untuk memajukannya.   Drama Berkhidmat Untuk Negara Burung Terbang Dipipiskan Lada  Sajak Erti Hidup Bererti
(i) akar tunjang
(ii) gerak balas
(iii) garam mineral
(iv) isi padu
(v) pusat graviti
(vi) bahan api
 
Ayat aktif kepada ayat pasif Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan situasi yang diberi.   a) 1 novel - dua peristiwa dan sebab-sebab menimbulkan kesedaran kepada pembaca.

b) 2 novel - satu peristiwa yang boleh dikaitkan dengan kerjasama antara watak utama dan watak sampingan.

 

11

Pulau Pinang
(Set 1)
Kepentingan pelaburan kepada masyarakat serta usaha-usaha menggalakkan masyarakat membuat pelaburan.   Drama Berkhidmat Untuk Negara Burung Terbang Dipipiskan Lada  Sajak Kudup Perang
(i) corat-coret
(ii) kusut-masai
(iii) remeh-temeh
(iv) remuk-redam
(v) mundar-mandir
(vi) lentang-lentung
 
Ayat aktif kepada ayat pasif Nyatakan satu peribahasa lain yang sama atau hampir sama maksudnya dengan peribahasa yang bercetak tebal.   a) 1 novel - dua pengajaran yang terdapat dalam novel tersebut.

b) 2 novel - cara watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapinya.

12

Selangor DE Punca kemusnahan ekosistem hutan dan langkah-langkah untuk mengawal ekosistem hutan. Drama Bukan Gila Kepimpinan Melalui Teladan. Sajak Erti Hidup Bererti
i) kaki
ii) gugus
iii) berkas
iv) lembar
v) pasang
vi) kuntum
Jenis-jenis ayat perintah Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan petikan. a) 1 novel - dua peristiwa yang menggambarkan penyelesaian konflik oleh watak utama.

b) 2 novel - satu pengajaran tentang keberanian.

13

Melaka Punca kurang
suburnya perasaan kesetianegaraan dan langkah-langkah mengatasinya.
Drama Bukan Gila Kepimpinan Melalui Teladan. Syair Bidasari  (i) duduk
(ii) penduduk
(iii) terduduk
(iv) kedudukan
(v) pendudukan
(vi) menduduki
Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif Nyatakan peribahasa yang sesuai dedngan ayat-ayat di bawah. a) 1 novel - dua kebaiakan dalam novel.

b) 2 novel - Jelaskan unsur saspen.

14

Sarawak
(Limbang)
Punca-punca
kemerosotan nilai kejiranan dan cara-cara mengatasi kemerosotan nilai
kejiranan.
Cerpen “Cinta Ahmad Mutawakkil,” Kepimpinan Melalui Teladan. Syair Bidasari  (i) dilema
(ii) delima
(iii) bendang
(iv) gendang
(v) sarat
(vi) surat
Ayat aktif kepada ayat pasif. Nyatakan peribahasa yang sama maksud dengan peribahasa yang dikemukakan. a) 1 novel - Huraikan dua perwatakan bagi satu watak sampingan dalam sebuah novel yang anda pelajari.

b) 2 novel - jelaskan latar masyarakat.

 

15

Perak Kepentingan-
kepentingan menabung bagi golongan remaja dan cara-cara untuk menarik minat golongan remaja menabung.
Drama Berkhidmat Untuk Negara Burung Terbang Dipipiskan Lada  Sajak Aku Membaca Lagi.
i) tunjuk  -  telunjuk
ii) guruh   -  gemuruh
iii) sabut   -  serabut
Jenis-jenis ayat perintah Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat. a) 1 novel - dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan ketabahan dalam sebuah novel yang anda kaji.

b) 2 novel - jelaskan satu sikap masyarakat yang sepatutnya dihindari.

16

WPKL Punca-punca
peningkatan kemurungan dalam kalangan remaja dan langkah mengatasinya.
Cerpen ‘Hipertensi’ Burung Terbang Dipipiskan Lada  Sajak ‘www.sibermerdeka.com.my’ (i) hemah - hemat
(ii) rasmi - resmi
(iii) inspirasi - aspirasi
Tukar ayat bersusunan songsang di bawah ini kepada ayat bersusunan biasa Kemukakan tiga peribahasa yang
menggambarkan tiga situasi berbeza
a) 1 novel - Jelaskan dua peristiwa yang menggambarkan nilai kasih sayang

b) 2 novel - huraikan satu latar tempat yang
berkaitan dengan watak utama bagi setiap novel tersebut. .

17

Negeri Sembilan Tanggungjawab pelbagai pihak dalam mempertahankan kedaulatan negara dan halangan-halangan dalam melaksanakannya. Cerpen Jaket Kulit Kijang Dari Istanbul. Burung Terbang Dipipiskan Lada   Sajak Gelanggang.
i) melawat  -  merawat
ii) mengewap  -  menguap
iii) mengelar  -  menyelar
Ayat pasif kepada ayat aktif Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud yang diberikan. a) 1 novel  -  (Persoalan 1 kegigihan mencapaian kejayaan)

(Persoalan 2 - Ketabahan menghadapi dugaan)

Huraikan satu contoh peristiwa untuk kedua-dua persoalan di atas.

b) 1 novel - Pengakhiran sebuah novel yang anda pelajari telah menarik minat anda kerana terdapat keistimewaannya yang tersendiri. Jelaskan keistimewaan tersebut.

                   

 

CATATAN:

© BMSPM 1998-2017. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.  Ke Menu Utama