Gerbang Maklumat BMSPM  Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

 ANALISIS SOALAN 4 BM SPM - NOVEL

 
ANALISIS KEKERAPAN MENGIKUT ASPEK KAJIAN SASTERA
BERDASARKAN NOVEL- NOVEL LAMA (TERAKHIR JUN 2016)
& BAHARU (NOV. 2016 - JUN 2020)

ASPEK KAJIAN SASTERA

NOVEL LAMA NOVEL BAHARU

J11

N11

J12

N12

J13

N13

J14

N14

J15

N15

J16

N16

J17

N17

J18

N18

J19

N19

J20

Sinopsis

 X

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

  X 

  

  

  

  

  

  

Tema

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoalan

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

       

 X *

Binaan plot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik plot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar tempat

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Latar masa

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

  X

             

Latar masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

      X      

- Kepincangan masyarakat

                                 X    

Watak & perwatakan watak utama

 

  X

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 

  X

           

Watak & perwatakan watak sampingan

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X*

        X      

Gaya bahasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Nilai

 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 X

 X*

 X*

 X    

 X

 

 X

 

 X* 

Pengajaran

 X

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X

 X

 

     

 X

     

 X 

Peristiwa yang menyentuh perasaan                    

 X

               
Peristiwa yang menimbulkan perasaan simpati pembaca.                          

 X

         
Peristiwa yang menimbulkan kesedaran kepada pembaca.                                  

 X 

 

* Dua aspek kajian sastera dikaitkan.

ANALISIS MENGIKUT FOKUS SOALAN & ASPEK KAJIAN SASTERA

Tahun

Soalan 4 - Novel

Nov.2010

(a) Menjelaskan sebab-sebab novel yang dikaji dapat menimbulkan kesedaran kepada pembaca.
(b) Menghuraikan satu peristiwa yang memaparkan nilai keberanian dalam dua buah novel yang dipelajari.
 

Nov.2011

(a) Menghuraikan perwatakan watak utama dalam sebuah novel yang dipelajari.
(b) Menjelaskan dua persoalan yang terdapat dalam sebuah novel yang dipelajari.
 

Nov.2012

(a) Jelas dua latar masa yang terdapat dalam sebuah novel yang telah anda pelajari.
(b) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan tiga nilai kemanusiaan yang terdapat dalam novel tersebut.
 

Jun 2013

(a) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua latar tempat yang terdapat dalam novel tersebut.(7m)

 

(b) Pertentangan pendapat antara watak dalam sesebuah novel bertujuan untuk mengembangkan jalan cerita.
    
     Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan pertentangan pendapat antara watak utama dengan satu watak lain dalam novel-novel tersebut.(8m)
 

Nov. 2013

(a) Tulis sinopsis sebuah novel yang telah anda pelajari. (7m)

 

(b) Pengarang mewujudkan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan teladan oleh pembaca.
    
     Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan tiga perisitiwa yang dapat dijadikan teladan. (8m)
 

Jun 2014

(a) Sebuah novel - Watak sampingan - Huraikan watak dan perwatakan watak sampingan yang telah ditentukan mengikut novel. (7m)

 

(b) Sebuah novel - Jelaskan tiga contoh nilai kasih sayang.. (8m)
 

Nov. 2014

(a) Sebuah novel - Huraikan cara watak utama menyelesaikan satu konflik yang dihadapinya. (7m)

 

(b) Dua novel - Huraikan satu latar masyarakat yang terdapat dalam setiap novel. (8m)

Jun 2015

(a) Sebuah novel - Berdasarkan dua peristiwa dalam sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan sebab-sebab peristiwa itu dapat menimbulkan kesedaran kepada pembaca.(7m)

 

(b) Dua novel - Huraikan satu nilai keberanian yang terdapat dalam setiap novel. (8m)

Nov. 2015

(a) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan persoalan kasih sayang yang terdapat dalam novel tersebut.(7m)

 

(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu pengajaran tentang kerjasama yang terdapat dalam setiap novel tersebut. (8m)

Jun 2016

(a) Dalam setiap novel terdapat peristiwa yang menyentuh perasaan pembaca. Berdasarkan dua peristiwa dalam sebuah novel yang telah anda pelajari, jelaskan sebab peristiwa-peristiwa itu menyentuh perasaan anda. (7m)

 

(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, jelaskan satu nilai kemanusiaan yang terdapat dalam watak sampingan bagi setiap novel. (8m)

Nov. 2016

(a) Salah satu nilai yang terdapat dalam novel yang anda kaji ialah nilai tanggungjawab. Jelaskan dua peristiwa yang menggambarkan nilai tanggungjawab dalam sebuah novel yang anda pelajari. (7m)

 

(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu latar masa bagi setiap novel tersebut. (8m)

Jun 2017

(a) Tulis sinopsis sebuah novel yang telah anda pelajari (7m)

 

(b) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua cabaran yang dihadapi oleh watak yang telah ditetapkan (watak utama). (8m)

Nov. 2017

(a) Jelaskan dua persoalan yang terdapat dalam sebuah novel yang anda pelajari. (7m)

 

(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu peristiwa bagi setiap novel yang pada pendapat anda dapat menimbulkan perasaan simpati pennbaca.(8m)

Jun 2018

(a) Jelaskan dua contoh peristiwa persoalan yang menunjukkan nilai ketabahan  yang terdapat dalam sebuah novel yang anda pelajari. (7m)

 

(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan satu peristiwa bagi setiap novel yang pada pendapat anda dapat dijadikan panduan hidup.(8m)

Nov. 2018

(a) Dalam sesebuah novel, selain watak utama terdapat banyak watak sampingan. Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, jelaskan dua perwatakan watak sampingan yang telah ditetapkan seperti yang berikut (Jadual disertakan). (7m)

 

(b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu latar masyarakat yang bekerjasama bagi setiap novel. (8m)

Jun 2019

  1. Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan dua kepincangan masyarakat yang terdapat dalam novel tersebut.          [7 markah]

  2. Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu nilai pengorbanan yang terdapat dalam setiap novel tersebut.          [8 markah]

Nov. 2019

a)  Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua latar tempat yang terdapat dalam novel tersebut.  [7 markah]

b)  Berdasarkan dua bush novel yang anda kaji, nyatakan satu peristiwa bagi setiap novel yang dapat menimbulkan kesedaran kepada pembaca.

Huraikan sebab anda berpcndapat sedemikian.  [8 markah]

 

Jun 2020

a) Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, jelaskan dua pengajaran yang terdapat dalam novel tersebut. [7 markah]

b) Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan satu persoalan tentang keberanian yang terdapat dalam setiap novel tersebut.    [8 markah]

 

 Ke Menu Utama

BMSPM 1998-2019. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.