Gerbang Maklumat BMSPM Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998                                      

 

ANALISIS SOALAN TATABAHASA - SOALAN 3 (b)

TAHUN
SOALAN
2004 (N)
Tulis petikan di bawah ini dalam bentuk cakap ajuk
2005 (J)
Tukar ayat pasif di bawah menjadi ayat aktif
2005 (N)
Tukar ayat pasif di bawah kepada ayat aktif
2006 (J)
Cerakinkan ayat majmuk menjadi 6 ayat tunggal
2006 (N)
Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal
2007 (J)
Buat 6 ayat perintah
2007 (N)
Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif
2008 (J)
Tukar ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan songsang
2008 (N)
Tentukan pola ayat dasar
2009
Kemungkinan :
1. Cakap Ajuk dan Cakap Pindah
( Kali akhir tahun 2004 )
2. Gabung ayat tunggal menjadi ayat majmuk 
( Kali akhir sebelum 2004 )
3. Tentukan kata dan frasa dalam ayat
Contoh : senaraikan kata kerja transitif dalam ayat diberi.
4. Analisis bentuk ayat
Contoh : Nyatakan satu ayat majmuk komplemen daripada petikan.
 

Sumber : http://galusbm.blogspot.com/

 

BMSPM 1998-2009. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan. Ke Menu Utama