Gerbang Maklumat BMSPM  Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

ANALISIS SOALAN 3(b) N0V. 2010 JUN 2020 (Mengikut jenis)

SOALAN 3 - PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA

Soalan 3 (b)

JENIS

N10

N11

N12

J13

N13

J14

N14

J15

N15

J16

N16

J17

N17

J18

N18

J19

N19

J20

Ayat aktif/pasif

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 x

   

x

Ayat majmuk  -sambung/cerakin

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

Pola ayat (FN dll)

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

           

Ayat tanya

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cakap ajuk/pindah

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur ayat subjek/predikat

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Ayat biasa/songsang

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 x

 

 

Jenis Ayat (Penyata, tanya, seruan, perintah)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

         

 

 ANALISIS LENGKAP SOALAN BM SPM
(Nov. 2010 - Jun 2020)

Tahun

Jenis Soalan

Soalan 3 - Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

Nov. 2010

(a)  Membina ayat (kata berimbuhan).
(b)  Membina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya.
(c)  Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan dalam ayat.
(d)  Membetulkan tiga kesalahan penggunaan kata atau istilah dan tiga kesalahan tatabahasa dalam petikan.
(e)  Mengisi tempat kosong dengan peribahasa.

Nov. 2011

(a)  Membina ayat (kata nama).
(b)  Menyambungkan ayat menjadi tiga ayat.
(c)  Membetulkan tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan dalam petikan.
(d)  Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam ayat.
(e)  Menyatakan peribahasa berdasarkan maksud peribahasa.

Nov. 2012

(a)  Membina ayat (kata ganda) - Boleh tambah imbuhan.
(b)  Menukarkan ayat songsang kepada ayat susunan biasa.
(c)  Membetulkan tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)  Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)  Berikan maksud tiga peribahasa yang diberikan.
 

Jun. 2013

(a)  Membina ayat (kata berimbuhan) - Tidak boleh tambah atau tukar imbuhan.
(b)  Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif.
(c)  Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)  Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)  Isikan tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.

Nov. 2013

(a)  Membina ayat (penjodoh bilangan) - Tidak boleh tambah atau tukar imbuhan.
(b)  Pola ayat (FN dll)
(c)  Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)  Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)  Berikan peribahasa berdasarkan maksud yang disenaraikan.

Jun. 2014

(a)  Membina ayat Kata pinjaman bahasa Inggeris dan bahasa Arab.
(b)  Cakap ajuk dan cakap pindah
(c)  Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)  Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)  Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi .

Nov. 2014

(a)  Membina ayat bagi setiap rangkai kata..
(b)  Kenal pasti dan tulis subjek dan predikat.
(c)  Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)  Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)  Berikan peribahasa yang bersesuaian dengan maksud peribahasa.

Jun. 2015

(a)  Membina ayat bagi setiap perkataan (Berbeza imbuhan).
(b)  Tukar ayat pasif kepada ayat aktif.
(c)  Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)  Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)  Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan tiga ayat yang diberikan.

Nov. 2015

(a)  Membina ayat bagi setiap rangkai kata.
(b)  Cerakinkan ayat majmuk kepada ayat tunggal.
(c)  Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)  Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)  Berikan satu peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud.

Jun  2016

(a)  Membina ayat bagi setiap kata ganda.
(b)  Tukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah.
(c)  Membetulkan tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan dalam satu perenggan yang diberikan.
(d)  Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)  Lengkapkan tiga ayat dengan peribahasa yang sesuai..

Nov. 2016

(a)  Membina ayat bagi setiap perkataan.
(b)  Tukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang.
(c)  Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)  Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)  Berikan maksud peribahasa yang diberikan.

Jun 2017

(a)  Membina dua ayat bagi setiap perkataan.
(b)  Nyatakan pola ayat (FN+FN, FN+FK, FN+FA DAN FN+FS)
(c)  Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)  Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)  Berikan peribahasa yang bersesuaian dengan maksud peribahasa yang diberikan.

Nov. 2017

 

(a)  Membina satu ayat bagi setiap perkataan.
(b)  Kenal pasti jenis ayat (Penyata, tanya, seruan, perintah)
(c)  Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)  Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)  Nyatakan tiga peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam dialog.

Jun 2018

 

(a)  Tulis satu ayat bagi setiap perkataan.
(b)  Tulis subjek dan predikat yang lengkap.
(c)  Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan dalam tiga ayat yang diberikan.
(d)  Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)  Nyatakan peribahasa yang sesuai bagi mengisi tempat kosong.

 

Nov. 2018

 

(a)  Tulis satu ayat bagi setiap rangkai kata.
(b)  Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif.
(c)  Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan dalam satu perenggan.
(d)  Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)  Nyatakan peribahasa yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa yang diberikan.

 

Jun 2019

 

(a)  Tulis satu ayat bagi setiap perkataan.
(b)  Tukarkan ayat bersusunan songsang kepada ayat bersusunan biasa.
(c)  Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan dalam tiga ayat.
(d)  Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)  Nyatakan tiga peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam satu petikan..

 

Nov. 2019

 

(a)  Tulis satu ayat bagi setiap perkataan.
(b)  Gabungkan ayat dalam petikan di bawah.
(c)  Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan dalam tiga ayat.
(d)  Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)  Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat berikut.

 

Jun 2020

 

(a)   Tulis satu ayat bagi setiap perkataan.
(b)  Tukar ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.
(c)   Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan dalam tiga ayat.
(d)  Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan.
(e)  Baca dialog di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan tiga peribahasa yang sesuai dengan situasi  dalam dialog tersebut..

 

Sumber: Diubah suai dan ditambah berdasarkan buku Kertas Soalan Peperiksaan Tahun-tahun Lepas 2005-2011 SPM Bahasa Malaysia. Terbitan Sasbadi Sdn. Bhd. & Yayasan Guru Malaysia Berhad (2012). Dapatkan buku ini di pasaran.

BMSPM 1998-2019. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.

  Ke Menu Utama