PANDUAN MENJAWAB RUMUSAN
(Telah dikemas kini pada 1/1/09)

 

Jenis Rumusan/Ulasan

   • Petikan rencana
   • Berita
   • Ucapan
   • Cereka, dan sebagainyaPendahuluan yang baik

 • Markah untuk pendahuluan hanya 2 tetapi ia tetap penting dalam sesuatu rumusan.
 • Sejak SPM 2004 berlaku perubahan terhadap cara penulisan pendahuluan.
 • Sebaik-baiknya rumusan dimulakan dengan frasa berikut:
  • Petikan membincangkan....
 • Ditulis dalam satu ayat yang merangkumi tema keseluruhan petikan.

 

Panduan mencari isi tersurat

 • Kebiasaannya, petikan yang diberi adalah sekitar 300 hingga 350 patah perkataan dan jumlah perenggan pula antara 4 hingga 7 perenggan.
 • Apabila seseorang penulis asal petikan itu menulis, dia sudah tentu meletakkan 1 isi utama dalam 1 perenggan. Jumlah isi sokongan pula antara 1 hingga 3 manakala contoh turut disertakan.
 • Untuk mencari isi tersurat, anda juga harus berfikiran begitu, iaitu 1 isi dalam 1 perenggan tetapi untuk memilih isi itu, perlu diperhatikan fokus soalan kerana soalan mengandungi 2  fokus, yang pertama untuk tersurat manakala yang kedua untuk isi tersirat.
 • Pastikan sama ada setiap isi berkaitan atau tidak.
 • Gariskan isi dalam setiap perenggan dan pilih yang paling berkaitan dengan fokus soalan yang pertama..
 • Kategorikan isi yang berbentuk contoh seperti Proton Saga, Wira, Kancil, Perdana (kereta buatan Malaysia)
 • Tulis mengikut urutan dalam perenggan kedua.


Panduan menulis isi tersirat

 • Kesukaran mencari isi tersirat sering kali menyebabkan pelajar mendapat markah rendah.
 • Walaupun begitu, sejak SPM 2004, dalam soalan itu sendiri sudah dinyatakan secara tidak langsung kehendak isi tersirat menerusi fokus soalan kedua.
 • Dengan itu, isi tersirat bukan lagi tafsiran kepada isi tersurat seperti sebelum SPM 2004.
 • Sebaik-baiknya ditulis dalam 1 perenggan, iaitu perenggan ketiga dan tidak dicampur dengan isi tersurat atau kesimpulan.
 • Isi tersirat tidak harus mengandungi cadangan (daripada anda) kecuali cadangan itu telah sedia ada dalam petikan dan sebelum ditulis perlu diubah suai agar tidak kelihatan sebagai cadangan anda.


Kesimpulan

 • Kesimpulan diperuntukkan 2 markah.
 • Untuk mendapat markah penuh, kesimpulan harus mempunyai:
  • Rumusan keseluruhan
  • Cadangan berkaitan dengan isu dalam petikan.
 • Rumusan keseluruhan yang dimaksudkan ialah rangkuman isi tersurat dan tersirat yang mungkin meliputi faktor, kesan atau langkah.
 • Cadangan pula lebih merupakan seperti keperluan menyedari sesuatu isu, menggemblengkan usaha dan sebagainya mengikut konteks soalan berpandukan fokus soalan.
 • Kombinasi terbaik ialah:
  • Kesimpulannya, ......
  • Cadangan yang menggunakan kata hendaklah..., seharusnya...,sepatutnya ... dll)
  • ......supaya.../agar...
  • Kesan/implikasi.
 • Kesimpulan harus ditulis berasingan dalam 1 ayat di perenggan terakhir.


Pemerengganan yang baik

 • Rumusan yang baik harus ditulis dalam perenggan.
 • Anda disyorkan menulis dalam empat perenggan, iaitu:
  • Pendahuluan
  • Isi tersurat
  • Isi tersirat
  • Kesimpulan.
 • Rasional saranan itu ialah kerana biasanya pemeriksa dibekalkan skema dalam urutan yang sebegitu.

1