PERBANDINGAN JENIS SOALAN DALAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN
BAHASA MELAYU SPM 2006
ANTARA NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH
 
KERTAS 1
BIL
NEGERI/DAERAH/
ZON/SEKOLAH
K1(a) K1(b)
PENYUMBANG
/SUMBER
1 Gombak, Selangor
Langkah memartabatkan bahasa Melayu
 

 

 1. Sebab pelajar kurang berminat aktiviti kokurikulum

 2. Ceramah-peranan ibu bapa dalam manangani masalah disiplin

 3. Sebab permainan tradisional terpinggir

 4. Kesan penggunaan telefon bimbit

 5. Keistimewaan dan peranan pantun.

Maliza Arifin
2 WPKL Teknologi komunikasi
 1. Institusi keluarga - pendapat.

 2. Guru penyayang murid sayang - pidato.

 3. Implikasi rakyat asing - Pendapat.

 4. Bantuan kepada mangsa bencana alam - Perbincangan.

 5. Harap pagar, pagar makan padi - Peribahasa.

Zam
3
MRSM

 

Pengaruh filem kepada remaja.
 1. Cogan kata ada mengatakan “Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Tiang Negara”. Sebagai remaja berwawasan, huraikan peranan anda dalam membangunkan negara yang kita cintai.

 2. Persatuan penduduk di kawasan tempat tinggal anda telah mengadakan program gotong-royong membersihkan kawasan persekitaran. Selaku setiausaha, anda dikehendaki menyediakan laporan untuk dihantar kepada pihak berkenaan. Tulis laporan itu selengkapnya.

 3. Anda berminat untuk menyertai pertandingan syarahan yang akan diadakan pada peringkat daerah. Tajuk yang anda pilih ialah “Budi Bahasa Budaya Kita”. Tulis teks syarahan anda selengkapnya.

 4. Dunia hari ini sering digemparkan dengan pelbagai bencana alam. Kejadian ini memberi kesan yang mendalam kepada penduduk negara yang terlibat. Berikan pendapat anda tentang pernyataan tersebut.

 5. Komponen Sastera (KOMSAS) yang diperkenalkan dalam subjek Bahasa Melayu di sekolah menengah bukan sahaja menambahkan ilmu pengetahuan, bahkan dapat memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar. Bincangkan.

Untuk teks lengkap,
Klik di sini (pdf)

 

4 Daerah Bentong, Pahang DM Usaha menjayakan kempen antimerokok
 1. Nasihat untuk tingkatkan pencapaian dalam BM SPM - Surat kiriman biasa.

 2. Peranan keluarga memupuk budaya membaca - Perbincangan.

 3. Kepentingan PLKN kepada negara - Pendapat.

 4. Sumbangan kepada mangsa bencana alam - Perbincangan.

 5. Kempen perpaduan kaum - Ulasan cerpen.

Klik di sini (pdf)

 

5 Daerah Petaling, Selangor DE Kemalangan jalan raya
 1. Semangat petriotik dalam kalangan remaja - Perbincangan.

 2. Masalah sosial remaja berpunca daripada kesibukan ibu bapa - Setujukah anda?

 3. Pelbagai perayaan di Malaysia - surat kiriman biasa.

 4. Kemajuan ICT memberi impak negatif - bahaskan.

 5. Keistimewaan sebuah novel - Perbincangan.

Nuraini
6 Johor Sebab-sebab permainan tradisional kurang diminati.
 1. Punca-punca remaja terlibat dalam aktiviti yang tidak berfaedah dan langkah-langkah mengatasinya. 

 2. Cara-cara mengeratkan hubungan kekeluargaan. 

 3. Rencana - Sumbangan sektor pertanian terhadap ekonomi negara untuk dimuatkan dalam akhbar tempatan. 

 4. Teks Perbahasan (pencadang/pembangkang) - "Hubungan dan kerjasama ekonomi antara negara kita dengan negara-negara lain penentu utama kemakmuran negara."

 5. Nilai-nilai murni yang ditetapkan menerusi karya sastera dapat menyemai perasaan cinta akan budaya, bangsa, dan negara. Dengan cara ini, karya sastera berupaya menanamkan semangat patriotisme dan kasih sayang sesama manusia. Ulaskan pernyataan di atas.

Hey Jing Ying
7 Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Aktiviti kokurikulum
 1. Merokok  - Faktor dan kesan  - Perbincangan.

 2. Kepentingan sektor pertanian  - Ceramah.

 3. Kempen Budi Bahasa Amalan Kita  - Surat kiriman biasa.

 4. Bencana alam  - Bantuan Malaysia  - Pendapat.

 5. Penulis dikesampingkan berbanding artis  - Huraian.

Klik di sini (pdf)

 

8 Terengganu Faedah-faedah kitar semula
 1. Penyakit berbahaya  - Wawancara.

 2. Kejadian ragut  -  Pendapat.

 3. Jenayah juvenil  - Rencana.

 4. Bencana alam  -  Komen.

 5. Aspek yang perlu bagi hasilkan karya kreatif  - Perbincangan.

Klik di sini (pdf)
9 Perak Wabak Denggi
 1. Kenaikan harga barangan  -  Perbincangan.

 2. Sokongan keluarga terhadap kejayaan cemerlang anak  - Pendapat.

 3. Kesesakan jalan raya  - Surat rasmi.

 4. Bencana alam, sumbangan  -  Perbincangan.

 5. Sumbangan karya sastera kepada masyarakat - Perbincangan.

Klik di sini (pdf)
10 MTD Usaha menggalakkan pelancongan
 1. Bandar dalam taman - Punca gagal dan cara mengatasi  - Rencana.

 2. Kaitan kecemerlangan dengan impian dan usaha  - Pendapat.

 3. Memperkasa sektor pertanian - Sebab-sebab dimajukan  -  Perbincangan.

 4. Kemanusiaan sejagat - Usaha Malaysia   -  Perbincangan.

 5. Langkah-langkah menarik minat pelajar meminati karya sastera  -  Huraian/Perbincangan.

En. Hairul
11 Melaka Langkah-langkah untuk memajukan industri desa di negara ini
 1. Penggunaan telefon bimbit telah merubah gaya hidup para pengguna khususnya golongan remaja masa kini. Berikan pendapat anda berkaitan fenomena ini.

 2. Kemiskinan keluarga bukan faktor utama yang menghalang kejayaan seseorang dalam   bidang akademik. Ulaskan pernyataan di atas.

 3. Kawasan hutan negara kita yang selama ini menjadi tempat tinggal hidupan liar sudah     semakin terancam. Seorang rakan anda dari luar negara ingin mengetahui tentang faktor-faktor kepupusan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengawalnya. Balas surat sahabat anda itu.

 4. Kenaikan harga petrol di seluruh dunia menyebabkan harga pelbagai jenis barangan       dan perkhidmatan meningkat. Bincangkan langkah-langkah untuk mengurangkan beban rakyat ekoran kenaikan harga petrol.

 5. Bakat, minat, dan kreativiti merupakan sebahagian daripada kriteria untuk melahirkan    penulis karya sastera yang bermutu.           Berikan pendapat anda. 

Tuan Hj. Samat Buang

Set Lengkap (doc)

Set Soalan Ujian Pengesanan Pertengahan Tahun (doc)

12 Kedah Darul Aman

Faedah membaca

 

 1. Ceramah – Manfaat menyertai kem remaja dalam membentuk kecemerlangan diri pelajar

 2. Pendapat – Cara-cara seseorang anak membalas jasa kedua-dua ibu bapa

 3. Bincangkan langkah-langkah untuk melahirkan masyarakat yang bermaklumat

 4. Ulasan- Keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu mendorong Malaysia mempelbagaikan sember ekonomi berasaskan pertanian

 5. Peribahasa – “ Bagai aur dengan tebing:”

En Tio Swee Meng
13

Perlis

 

Faedah-faedah kegiatan kokurikulum

 

 1. Pendapat – Remaja perlu melangkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan nilai murni di samping menyemai semangat patriotic.

 2. Ceramah- kempen gaya hidup sihat

 3. Rencana- pencemaran alam sekitar

 4. Langkah-langkah untuk memajukan sector pertanian

 5. Pendapat- faktor remaja kurang meminati kara kesusasteraan Melayu

En Tio Swee Meng
14

Negeri Sembilan

 

Langkah-langkah untuk memajukan aktiviti perladangan di negara ini

1. Langkah menjayakan gaya hidup sihat

2.        Ulasan pernyataan berkenaan implikasi bencana alam terhadap perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat.

3.        Syarahan : “ Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pemangkin Kegemilangan dalam Pendidikan”

4.        Balas surat : usaha memajukan industri desa

5.        Banyak usaha telah dilakukan untuk mempopularkan pantun tetapi nampaknya gagal, bincangkan

Cikgu Tan
15

Jabatan Pelajaran Terengganu (2)

Usaha-usaha untuk melahirkan rakyat yang berwawasan

1.        Bincangkan kebaikan dan keburukan teknologi maklumat kepada remaja.

2.        Syarahan: “ Yang Muda dikasihi, Yang Tua dihormati”

3.        Ada pendapat yang mengatakan bahawa banyak masalah dalam masyarakat seperti rumah terbengkalai, pembuangan sisa toksik dan pembalakan dapat diselesaikan melalui pendedahan media. Sejauh manakah benarnya pernyataan tersebut.

4.        Usaha Malaysia membantu mangsa bencana alam turut menaikkan imej negara, beri komen anda.

5.        Mengulas karya yang menarik dalam surat khabar

Cikgu Tan

 

16

Jabatan Pelajaran Raub, Pahang

Kepentingan menyambut Hari Kemerdekaan

1.        Laporan: pameran kerjaya anjuran Kementerian Pengajian Tinggi

2.        “Bijak Berbelanja Keluarga Bahagia” Bahaskan.

3.        Wawancara antara ketua pengarang dengan presiden persatuan pengguna untuk mengetahui pengaruh iklan dalam kehidupan manusia dan cara-cara mengatasinya.

Cikgu Tan

 

17

Jabatan Pelajaran Klang, Selangor

Usaha meningkatkan kemudahan belajar di sekolah

1.        Kebaikan PLKN

2.        Teks ceramah “ Peranan Ibu Bapa Amat Penting dalam Membentuk Sahsiah Anak-anak”

3.        Rencana: usaha-usaha yang boleh dilakukan agar produk batik dapat digunakan secara lebih meluas dalam kalangan masyarakat.

4.        Penyakit berjangkit, langkah untuk mengatasinya

5.        Keistimewaan pantun dan perananya dalam masyarakat Melayu.

Cikgu Tan

 

18

Pejabat Pelajaran Daerah Utara tengah, sekolah kelompok M6 (Negeri ??)

Kepentingan memelihara dan memulihara bangunan bersejarah di Malaysia

1.        Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan teknologu maklumat sehingga menjejaskan nilai dan budaya masyarakat

2.        Berikan pendapat tentang langkah-langkah untuk mengelakkan diri agar tidak terjebak dalam kancah keruntuhan moral.

3.        Kepentingan sektor pertanian dalam pembangunan negara.

4.        Berikan komen tantang “Perlumbaan kuasa-kuasa besar dunia dalam menghasilkan senjata moden telah mengancam keamanan dan kesejahteraan sejagat”

5.        Sarankan peranan yang boleh dimainka oleh pelbagai pihak bagi meningkatkan minat golongan muda-mudi terhadap karya sastera.

Cikgu Tan

 

19

Pejabat Pelajaran Daerah Bongawan, Sabah

Kepentingan menyertai badan beruniform di sekolah

1.        Banjir kilat dikaitkan dengan isu pembangunan yang tidak terancang rapi, bersetujukah anda dengan pernyataan tersebut.

2.        Faktor-faktor pengabaian warga emas dan cara menanganinya.

3.        Sebab-sebab penyakit kanser dan langkah-langkah oleh pihak kerajaan untuk menanganinya,

4.        Punca-punca kejadian pembunuhan kejam

5.        Tulis sebuah cerpen berdasarkan peribahasa “ Cubit peha kanan, peha kiri terasa juga”

 

Cikgu Tan

 

20

Negeri Kedah (Sama seperti no.12)

Faedah membaca

1.   Ceramah: “Manfaat Menyertai Kem Remaja dalam Membentuk Kecemerlangan Diri Pelajar”

2.   Cara-cara membalas jasa ibu bapa

3.   Langkah melahirkan masyarakat yang bermaklumat

4.   Berikan ulasan tentang “keadaan ekonomi yang tidak menentu telah mendorong Malaysia mempelbagaikan sumber ekonomi berasaskan pertanian agar negara kita dapat terus bersaing di persada dunia

5.   Peribahasa “ bagai aur dengan tebing” penting dalam menghadapi ancaman jenayah yang berleluasa.

Cikgu Tan

 

         
Terima kasih atas sumbangan. 
Semoga sumbangan anda dapat dimanfaatkan oleh para pelajar yang lain.
Ke Menu Utama