ANALISIS PERBANDINGAN TEMA SOALAN DALAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN
BAHASA MELAYU SPM 2010
ANTARA NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH DLL.
 
KERTAS 1 - KARANGAN BAHAN RANGSANGAN  (A)

BIL

NEGERI /DAERAH /ZON/ SEKOLAH DLL.

TEMA SOALAN (A)

1 Johor

  Perpaduan kaum

2 Kedah   Faedah aktiviti khidmat masyarakat
3 Kelantan   Amalan membaca
4 Melaka   Kepentingan memelihara warisan negara
5 MRSM   Kriteria pilihan memiliki rumah
6 Negeri Sembilan   Amalan gaya hidup sihat
7 Pahang   Penderaan dalam kalangan kanak-kanak
8.

Perak 

  Kebaikan-kebaikan mengadakan sambutan kemerdekaan negara
9. Perlis   Punca-punca kemalangan jalan raya
10. Pulau Pinang   Ciri-ciri remaja cemerlang
11. Sabah   Kelebihan-kelebihan Malaysia sebagai sebuah negara pelancongan
12. Sarawak   Cara-cara untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan.
13. Selangor DE   Usaha-usaha untuk memupuk semangat kejiranan dalam masyarakat Malaysia
14. Terengganu   Amalan gaya hidup sihat yang sewajarnya dipraktikkan oleh setiap individu.
15. WPKL   Cara-cara memupuk perpaduan kaum di Malaysia
16. SBP/ Kluster   Cara-cara remaja boleh memanfaatkan masa lapang
     
Disusun semula berdasarkan pelbagai sumber. Terima kasih kepada semua penyumbang.
Sumbangan anda pasti dihargai semua pelajar.

     Ke Menu Utama