xGerbang Maklumat BMSPM  Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

ANALISIS PERBANDINGAN JENIS SOALAN DALAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN
BAHASA MELAYU SPM 2011
ANTARA NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH PILIHAN DLL.
 
KERTAS 2
Kemas kini : 1/10/2011
 
BIL
NEGERI
/DAERAH
/ZON/ SEKOLAH
RUMUSAN
PROSA MODEN
2(b)
PROSA
KLASIK
2(c)
PUISI
2(d)
TB
3(a)
TB
3 (b)
TB
3(e)
NOVEL
4(a) & (b)
PENYUMBANG
/SUMBER
19.
Perlis
Tanggungjawab remaja sebagai pengguna dan usaha-usaha memupuk kesedaran kepenggunaan dalam kalangan remaja.
Cerpen "Pahlawan Buntung"
Pelayaran Yang Penuh Peristiwa
Sajak "Adat Sezaman"
(i) cari gali
(ii) jati diri
(iii) ruang legar
(iv) ulasan selari
(v) ulang tayang
(vi) temu ramah
Nyatakan jenis ayat: Penyata, perintah, seruan atau tanya
Kemukakan tiga peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam ayat.
(a) Huraikan dua persoalan dalam satu novel.
(b) Berdasarkan dua novel yang anda kaji, huraikan perwatakan watak utama.
 
18.
Sarawak Zon C
Usaha-usaha membendung pencemaran alam sekitar dan kepentingan mewujudkan alam sekitar yang bersih.
Drama "Gelanggang Tuk Wali"
Hikaya Langlang Buana
Sajak "Harga Remaja"
Pasangan kata:
(i) baik   -   baik-baik
(ii) jarang   -   jarang-jarang
(iii) suka   -   suka-suka
Cerakinkan ayat majmuk kepada enam ayat tunggal.
Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat yang diberi.
(a) Nyatakan dua peristiwa yang mengandungi unsur saspens.
(b) Perbandingan: Satu persamaan dan satu perbezaan latar masyarakat.
NGIENG SENG HUNG,
SMK KWONG HUA, SIBU
 
17.
Melaka
Langkah-langkah meningkatkan perkhidmatan pengangkutan awam dan masalah-masalah perkhidmatan pengangkutan awam.
Cerpen "Pahlawan Buntung"
Merah Silu
Sajak "Di Perpustakaan"
Pasangan kata:
(i) latar   -   latar belakang
(ii) pusat   -   pusat serenti
(iii) jangka   -   jangka hayat
Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif
Kemukakan tiga peribahasa yang sesuai dengan petikan.
(a) Dua peristiwa yang menunjukkan pertentangan antara watak dalam satu novel.
(b) Perbandingan: Latar tempat.
 
16.
Sarawak Zon A (Kuching)
Usaha-usaha untuk menangani masalah tekanan mental dalam kalangan pelajar dan kesan-kesan masalah mental kepada pelajar.
Cerpen "Ibu dan Ceper"
Hikayat Langlang Buana
Sajak "Harga Remaja"
Pasangan kata:
(i) daya   -   daya saing
(ii) ulang   -   ulang tahun
(iii) ambil   -  ambil berat
Cerakinkan ayat majmuk kepada enam ayat tunggal
Kemukakan tiga peribahasa yang sesuai dengan situasi diberi (perbulana)
(a) Huraikan perasaan anda setelah selesai membaca novel dan sebab-sebab anda berperasaan sedemikian.
(b) Perbandingan: Satu peristiwa yang meng-gambarkan nilai kegigihan dalam setiap novel.
edu.joshuatly.com
 
15.
Perak
Cara-cara mengelakkan individu daripada keracunan makanan dan kepentingan makanan yang bersih kepada keluarga.
Drama "Dato' Onn"
Pelayaran Yang Penuh Peristiwa
Sajak "Harga Remaja"
(i) lebih kurang
(ii) baik buruk
(iii) tinggi rendah
(iv) susah senang
(v) tua muda
(vi) maju mundur
Tukar ayat bersusunan biasa kepada ayat bersusunan songsang
Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.
(a) Dua peristiwa yang menarik dalam novel.
(b) Perbandingan dua novel  -  persoalan kasih sayang.
 
14.
MRSM  Kepentingan mempelajari subjek sejarah dan cara-cara menyuburkan minat pelajar terhadap subjek terseubt. Cerpen "Mellisa" Hikayat Siak Sajak "Di Bawah Langit Yang Sama" (i) reda  -  redah

(ii) paras   -  parau

(iii) kerat   -  kelat

Kenal pasti jenis-jenis ayat pasif  - AP KGND pertama, kedua, ketiga atau AP songsang Kemukakan tiga peribahasa yang sesuai dengan situasi yang diberi. (a) Huraikan dua persoalan dalam novel.

(b) Berdasarkan sebuah novel, huraikan dua persoalan yang menunjukkan nilai bertanggungjawab.

Wan Buanan
b. Wan Hussain

 

13.
Pahang Usaha-usaha ke arah pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan dan masalah-msalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Cerpen Ibu dan Ceper Hikayat Opu Daeng Menambun Sajak Kecek - (V) (i) asal usul
(ii) adat resam
(iii) amal ibadat
(iv) hak milik
(v) atur cara
(vi) reka bentuk
Tulis petikan (dialog) dalam bentuk cakap pindah Berikan maksud tiga peribahasa.
(a) Dua keistimewaan perwatakan watak utama.
(b) Perbandingan - Satu peristiwa yang memaparkan persoalan kasih sayang dalam setiap novel.
Wan Buanan
b. Wan Hussain

 

12.
Pulau Pinang Cara-cara golongan muda untuk menabung dan kekangan untuk menggalakkan mereka menabung.
 
Drama Forum Remaja 2020 Hikayat Langlang Buana Sajak Di Perpustakaan (i) menjahit
(ii) menyulam
(iii) menganyam
(iv) mengait
(v) memilin
(vi) menyirat
Menggabung-kan dua ayat dengan mengguna-kan kata hubung yang sesuai. Berikan satu peribahasa yang mempunyai sama erti dengan peribahasa dalam ayat-ayat tersebut (a) Nilai kasih sayang digunakan dalam novel. Berikan dua peristiwa.
(b) Peristiwa negatif membawa teladan dalam kehidupan kita. Berikan dua persitiwa tersebut berdasarkan dua novel yang telah anda kaji.
 
Jeff Tan
dan

Set lengkap K2

 

11.
Kelantan
Punca berlakunya tekanan mental dalam kalangan remaja dan langkah-langkah untuk mengatasinya.
Cerpen Biarkan Samudera
Dua Geliga Hikmat
Sajak "Bangkitlah"
(i) nama
(ii) bernama
(iii) ternama
(iv) menamakan
(v) kenamaan
(vi) penamaan
 
Nyatakan pola ayat dasar
Nyatakan peribahasa yang menepati maksud
(a) Peristiwa yang mempunyai nilai murni.
(b) Perbandingan - latar masyarakat.
ZAM
 
10.
Selangor DE
Kepentingan bersarapan dan usaha-usaha untuk menggalakkan tabiat bersarapan dalam kalangan masyarakat.
Drama Tiang Cengal Dinding Sayung
Dua Geliga Hikmat
Sajak "Harga Remaja"
(i) soal siasat
(ii) soal jawab
(iii) temu duga
(iv) temu bual
(v) lemah lembut
(vi) lemah lesu
 
Gabungkan ayat  -  tiga ayat
Nyatakan peribahasa yang sama maksud dengan peribahasa yang diberi.
(a) Huraikan dua peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang.
(b) Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam dua novel.

K2

Baca ulasan Cikgu Ghalib

9.
WPKL
Ciri-ciri remaja berkualiti dan kesan-kesan terhadap negara.
Drama Tiang Cengal Dinding Sayung
Hikayat Langlang Buana
Sajak "Di Per-pustakaan"
Pasangan perkataan:
(i) peperiksaan  - pemeriksaan
(ii) persatuan   -  penyatuan
(iii) penemuan  -  pertemuan
Jenis-jenis ayat suruhan, larangan, silaan, permintaan
Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat
(a) Nyatakan dan huraikan tema novel.
(b) Huraikan tiga peristiwa yang memperlihat-kan latar masyarakat yang prihatian terhadap masalah orang lain.

 

dan

 

K2
8.
Johor
Peranan ibu bapa dalam mengatasi kemerosotan pencapaian akademik pelajar dan kepentingan pencapaian akademik bagi masa depan pelajar.
Cerpen Ibu dan Ceper
Pelayaran Yang Penuh Peristiwa
Sajak "Kecek (V)"
(i) seniman
(ii) budiman
(iii) hartawan
(iv) karyawan
(v) peragawati
(vi) olahragawati
Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif
Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud ayat
(a) Huraikan tema novel.
(b) Perbandingan - satu latar masyarakat dalam setiap novel.
 Pautan dari

 

 
7.
Negeri Sembilan
Keistimewaan sejarah dalam kehidupan dan langkah-langkah meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran sejarah.
Cerpen Israk
Hikayat Langlang Buana
 
Sajak Dirgahayu Bahasaku
Tulis dua ayat:
(i) bela
(ii) reda
(iii) perang
Menentukan jenis-jenis ayat perintah
Tukar peribahasa atau kata-kata hikmat yang hampir sama erti.
(a) Dua persoalan dalam satu novel.
(b) Perbandingan dua novel - bandingkan satu perwatakan watak utama.
 Pautan dari
 K2
6.
YIK
Sebab-sebab remaja tidak mahu hidupnya dikongkong dan faedah-faedah jika dikawal oleh ibu bapa mereka
Drama Tiang Cengal Dinding Sayung
Dua Geliga Hikmat
Sajak Adat Sezaman
(i) salah faham
(ii) salah guna
(iii) sara hidup
(iv) senarai hitam
(v) serba salah
(vi) soal siasat
Cakap pindah kepada cakap ajuk
Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai
(a) Huraikan dua konflik oleh watak utama dan bagaimana diselesaikan - dalam satu novel
(b) Perbandingan dua latar masyarakat dalam setiap novel.
RBO
 
K2
5.
Terengganu
Langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah pembalakan haram dan kepentingan mengekalkan kawasan hutan.
Drama Tiang Cengal Dinding Sayung
 
Pelayaran Yang Penuh Peristiwa
 
Dirgahayu Bahasaku
 
(i) bekalan
(ii) pembekal
(iii) membekalkan
(iv) menaiki
(v) kenaikan
(vi) penaikan
 
Tukar ayat susunan songsang kepada ayat bersusunan biasa. 
 
Tulis satu ayat bagi setiap peribahasa
 
(a) Huraikan dua persoalan dalam sebuah novel.
(b) Berdasarkan dua buah novel, jelaskan satu nilai murni yang terdapat dalam setiap novel.
Cikgu Din, Cikgu Hj. Samat Buang, Cikgu Kamarulzaman
 
Set lengkap:
K2
 
 
 
4.
Sabah
Kebaikan pokok putat dan cara-cara untuk memajukan industri tanaman herba
Ibu dan Ceper
 
Hikayat Langlang Buana
Sajak Harga Remaja
(i) rancang
(ii)            merancang
 
(iii)           terancang
 (iv)        perancang
(v)               rancangan
(vi)          perancangan
Nyatakan Jenis-jenis ayat
Nyatakan peribahasa yang sesuai
(a) Dua teknik penceritaan dalam satu novel
(b) Satu persoalan dalam setiap dua novel
Cikgu Juilis Mokujal
 
3.
Kedah
Kepentingan klinik 1Malaysia dan cabaran dalam pelaksanaannya
Cerpen Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong
Hikayat Langlang Buana
Sajak Harga Remaja
Perkataam berimbuhan ber-
(i) bergerigi
(ii) bergeletar
 (iii) bergerodak
(iv) bergemerlap
(v) bersemerbak
 (vi) berkeruping
Nyatakan golongan kata
Berikan maksud peribahasa dalam petikan
(a) Dua peristiwa yang menyayat hati dalam satu novel
(b) Latar masyarakat dalam dua novel
Cikgu Qiey9
Set lengkap
 
2.
SBP
kepentingan berekreasi dalam kalangan remaja dan kekangan yang dihadapi bagi melaksanakannya
 
Cerpen Memori Seorang Tua  
Hikayat Opu Daeng Menambun  
Pantun Lapan Kerat
Tulis dua ayat:
(i) gamat
(ii) diam
(iii) bidang
 
Pisahkan ayat-ayat majmuk di bawah menjadi enam ayat tunggal tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya  
kemukakan tiga peribahasa berdasarkan situasi  
(a) Huraikan dua teknik plot yang digunakan oleh pengarang berdasarkan novel yang anda pelajari.
(b) 
Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari huraikan satu perwatakan watak utama yang boleh dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari.
 
Cikgu Abdul Razak
 
Set lengkap
1.
SKOR, Berita Harian
Punca-punca kewujudan masalah kemiskinan di negara ini dan usaha-usaha membasmi masalah tersebut
Cerpen "Israk"
Hikayat Langlang Buana
Gurindam 12 Fasal Keenam
Pasangan kata:
 balas - belas
- dulang -  dalang
- kaji
- keji
 
Nyatakan jenis ayat
Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat
a) Tema salah sebuah novel
b) Perwatakan watak utama dalam dua novel
SKOR, Berita Harian 10/8/2011
Skema soalan ini telah disiarkan di sisipan BH, SKOR, Rabu 17 Ogos 2011
Terima kasih kepada semua penyumbang. Sumbangan anda pasti dihargai semua pelajar.  
  BMSPM 1998-2011. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.   Ke Menu Utama