CONTOH JAWAPAN SOALAN KARANGAN (B) DALAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN
BAHASA MELAYU SPM 2010
ANTARA NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH DLL.
 
KERTAS 1 - KARANGAN (B)

Sila klik di bawah untuk memuat turun:

 

Terima kasih kepada semua penyumbang. Sumbangan anda pasti dihargai semua pelajar.  

    Ke Menu Utama