CONTOH SOALAN KARANGAN

 
 
Dipetik daripada buku 
"Format Pentaksiran Bahasa Melayu Mulai SPM 2004
oleh Lembaga Peperiksaan KPM. (2004)

Ke Menu Utama