FOKUS BMSPM 2010 - TATABAHASA (3A)

 
1. Cakap Ajuk Cakap Pindah  (Atau sebaliknya)
2. Ayat Majmuk Ayat Tunggal  (Atau sebaliknya)
3. Ayat Aktif Ayat Pasif  (Atau sebaliknya)
4. Ayat Susunan Biasa Ayat Susunan Songsang (Atau sebaliknya)
5. Jenis-jenis Ayat
6. Jenis-jenis Kata Kerja
7. Menyambung atau memisahkan ayat
8. Jenis Ayat Majmuk
 
Disusun semula berdasarkan sumber-sumber berikut:

Terima kasih atas sumbangan bahan ini.

 

Ke Menu Utama