FOKUS BMSPM 2010 - PEMAHAMAN KOMSAS - SAJAK/PUISI TRADISIONAL (2D)

 

Puisi Anak Laut:
1. PT          : Seloka Pak Kaduk (Pengajaran, Persoalan)
2. SAJAK  : Jalan-jalan Raya Kotaku (Pengajaran)

Puisi Kerusi:
1. PT          : Syair Kelebihan Ilmu (Bentuk, Persoalan, Gaya Bahasa, Nilai)
2. PT          : Pantun Enam Kerat
3. SAJAK  : Di Ruang Gemanya (Persoalan)
4. SAJAK  : Duhai Pentafsir
 

Disusun semula berdasarkan sumber:

Terima kasih atas sumbangan bahan ini.

 

Ke Menu Utama