FOKUS BMSPM 2010 - NOVEL  (4A & 4B)

 

TAJUK-TAJUK POPULAR NOVEL
 

1. Nilai (pengorbanan / tolong-menolong / bertanggungjawab / kegigihan)
2. Perwatakan watak sampingan (Pilih watak sampingan utama - yang rapat dengan watak utama)
3. Latar masyarakat (Perbezaan / Perbandingan / Kegiatan Ekonomi)
4. Teknik Plot (Saspens / Kejutan / Imbas Kembali / Monolog Dalaman)
5. Persoalan (Kepimpinan / bertanggungjawab / kegigihan)
6. Pengajaran  (Sebagai jalan selamat, beri lebih daripada jumlah yang diminta)
7. Teguran pengarang / Kritikan Sosial
8. Peristiwa Menarik / Teladan
9. Latar Tempat (Perbandingan)
10. Plot (Permulaan / Peleraian / Klimaks)
11. Watak utama (Perwatakan / Cabaran / Perbandingan)
 

Disusun semula berdasarkan sumber:

Terima kasih atas sumbangan bahan ini.

 

Ke Menu Utama