Gerbang Maklumat BMSPM Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

ANALISIS KEKERAPAN
SOALAN NOVEL DALAM KERTAS 2 BMSPM - TEKS BAHARU
(Mulai Nov 2011)

 

NOVEL - ASPEK KAJIAN

N11 J12 N12
1

Sinopsis

     
2

Tema

X
3

Persoalan

X    
4

Watak utama & Perwatakan

X
5

Plot

6

Konflik

8

Latar tempat

9

Latar masa

X
10

Latar masyarakat

11

Gaya bahasa

12

Nilai kemanusiaan

X
13

Pengajaran

X

ANALISIS KEKERAPAN TEKS LAMA TERMASUK NOVEL:

 

BMSPM 1998-2012. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.  Ke Menu Utama