Gerbang Maklumat BMSPM Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998                                      

Latihan Karangan SPM 2009 (Tingkatan 5)

 

Latihan Karangan Berdasarkan Topik dalam Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 5
 


1. Rumah Terbuka Rakyat Malaysia (Buku Teks m/s 1)

Soalan Contoh

Sewaktu sambutan Hari Raya Aidilfitri yang lalu, anda telah berkesempatan untuk mengunjungi rumah terbuka yang dianjurkan oleh kerajaan Malaysia.
 
Huraikan kebaikan dan keburukan rumah terbuka itu.

2. Pendidikan Alaf Ini (Buku Teks m.s. 23)

Soalan Contoh

Dalam era globalisasi ini, penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang akan menentukan kejayaan seseorang itu.
 
Huraikan kepentingan ilmu dalam era globalisasi yang semakin mencabar pada masa ini.

3. Pengangkutan Alaf Ini (Buku Teks m.s. 48)

Soalan Contoh

Masyarakat hari ini digalakkan untuk menggunakan pengangkutan awam kerana banyak kelebihannya.
 
Huraikan kelebihan-kelebihan pengangkutan awam kepada masyarakat di negara kita.

4. Bandar Pintar Malaysia (Buku Teks m.s. 75)

Soalan Contoh

Seseorang pembeli rumah akan membuat pertimbangan tertentu sebelum membuat keputusan untuk membelinya.
 
Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang pembeli rumah apabila membuat keputusan untuk membeli sesebuah rumah itu.

5. Alam Pekerjaan (Buku Teks m.s. 101)

Soalan Contoh

Perubahan yang berlaku dalam era globalisasi turut mengubah kerjaya seseorang pada masa depan.
 
Jelaskan ciri-ciri kerjaya yang akan menjadi budaya pada masa depan.

6. Pendidikan Industri (Buku Teks m.s. 126)

Soalan Contoh

Pendidikan tentang industri memainkan peranan penting dalam era perindustrian masa kini.
 
Sejauh manakah pendidikan industri ini penting kepada negara?

7. Biolembangan (Buku Teks m.s. 147)

Soalan Contoh

Sektor pertanian perlu dimajukan untuk menjamin keperluan makanan bagi penduduk di negara kita.
 
Jelaskan usaha-usaha untuk memajukan sektor pertanian di negara kita.

8. Pelaburan (Buku Teks m.s. 167)

Soalan Contoh

Negara-negara yang sedang membangun sangat bergantung pada pelaburan asing untuk membangunkan ekonominya.
 
Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemasukan pelaburan asing di sesebuah negara.

9. Teleperubatan (Buku Teks m.s. 187)

Soalan Contoh

Pada masa ini, penyakit kanser merupakan penyakit berbahaya yang digeruni oleh segenap lapisan masyarakat kerana menjadi pembunuh secara senyap.
 
Huraikan punca-puncanya dan langkah-langkah untuk menanganinya.

10. Sukan Seantero Dunia (Buku Teks m.s. 210)

Soalan Contoh

Negara kita telah berjaya menjadi penganjur beberapa kejohanan sukan pada peringkat antarabangsa dalam jangka masa beberapa tahun ini.
 
Bagaimanakah penganjuran sukan tersebut berupaya untuk memberikan manfaat kepada negara kita?

11. Komunikasi Global (Buku Teks m.s. 230)

Soalan Contoh

Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi melalui penggunaan Internet mendatangkan kebaikan dan keburukan kepada manusia.
 
Bincangkan pernyataan tersebut.

12. Pelestarian Budaya Warisan (Buku Teks m.s. 249)

Soalan Contoh

Ada pendapat yang mengatakan bahawa sesetengah adat resam sesuatu kaum itu tidak patut diamalkan lagi pada masa ini.
 
Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut.

 
 
Oleh Cikgu Mohd Khir Kassim

Sumber: http://khirkassim.blogspot.com/2009/07/latihan-karangan-spm-2009.html

 

TERIMA KASIH

BMSPM 1998-2009. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan. Ke Menu Utama