UJIAN LISAN BAHASA MELAYU UNTUK CALON PERSENDIRIAN
(Tertakluk kepada pindaan oleh LPM)
 • Anda akan dihubungi dan dimaklumkan tarikh, masa/sesi serta tempat ULBSBM akan dijalankan untuk anda.
 • Pada hari berkenaan, anda perlu mendaftarkan diri kepada guru bertugas di pusat ULBSBM.
 • ULBSBM akan terbahagi kepada 2 bahagian:
  • Individu
  • Kumpulan

   

 • Untuk individu, model 1 akan digunakan, iaitu calon akan berbual dengan pentaksir lisan.

  MODEL 1

   

  Anda akan disoal:

  • Maklumat peribadi sebagai sesi perkenalan.
  • Biasanya,  tajuk/tema diberi. Anda perlu bercakap dengan lancar, menggunakan bahasa yang baku dan dapat menguasai isi bagi tajuk/tema berkenaan.

   

 • Untuk kumpulan, anda akan dibahagikan kepada kumpulan seramai 3 hingga 4 orang.
  • model 5 akan digunakan, iaitu perbualan secara berkumpulan.

  MODEL 5

   

 • Biasanya,  tajuk/tema diberi.
 • Anda perlu aktif bercakap dengan lancar, menggunakan bahasa yang baku dan dapat menguasai isi bagi tajuk/tema berkenaan.
 • Jangan biarkan ahli kumpulan yang lain sahaja bercakap!
 • Anda dan kumpulan diberi masa untuk perbincangan awal sebelum dipanggil untuk sesi penilaian.

 

KRITERIA PENSKORAN

BAHAN/AKTIVTITI

 

BORANG ULBS

Dipetik daripada Buku Panduan ULBS, LPM, KPM dan buku-buku rujukan.

 

BMSPM 1998-2012. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.  Ke Menu Utama

setstats 1