CERAMAH, BENGKEL & KURSUS

(Untuk Guru)

Oleh

Mohd. Zaki bin Awang Mat

M.Sc., B.Ed. PBMP (Hons) (UPM), SPK (IBKL), SPA (MPSI)

Webmaster Laman Web e-Pembelajaran sejak 1998

 
 
CONTOH PAKEJ CERAMAH DAN BENGKEL
PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG BERKESAN
 
OLEH
MOHD. ZAKI BIN AWANG MAT
Webmaster www.bmspm.net
 
Kandungan ** :
 
-       Pendaftaran
 
-       Ceramah Penggunaan TMK Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Yang Berkesan
 
-       Pembentukan kumpulan (Mengikut subjek/peringkat/tingkatan)

 

-       Demonstrasi penggunaan pengimbas untuk pembinaan BBM:
o    Imej dan teks tanpa sunting      
o    Teks boleh sunting                   
-       Peserta Cuba Sendiri (PCS) – sesi 1(Individu atau kumpulan)
 
-       Demonstrasi penggunaan kamera digital sebagai pengganti pengimbas untuk penyediaan BBM:
o    Imej dan teks tanpa sunting      
o    Teks boleh sunting                   
-       Peserta Cuba Sendiri (PCS) – sesi 2 (Individu atau kumpulan)
 
-       Demonstrasi mencari, memetik dan menyunting BBM di internet
-       Peserta Cuba Sendiri (PCS) – sesi 3 (Individu atau kumpulan)
 
-       REHAT
 
-       Pembahagian tugasan mengikut kumpulan
 
-       Bengkel penggabungan BBM ke dalam dokumen
-       Peserta Cuba Sendiri (PCS) – sesi 4 (Tugasan kumpulan)
-       Pembentangan tugasan
 
-       Aplikasi Pendekatan, kaedah dan teknik (PKT) dalam P&P berbantukan TMK (Offline dan online)
 
-       Sesi soal jawab
-       Bersurai.
 
Keperluan Peserta
1.     Notebook/Netbook (Jika ingin install terus perisian yang dibekalkan)
2.     Kabel sambungan punca kuasa (Jika bawa no. 1)
3.     Thumbdrive (Ruang kosong sekurang-kurangnya 2GB)
4.     Kamera digital + kad memori + card reader (Jika ada)
5.     Modem mobile broadband (Untuk sambungan internet jika tiada wifi)
6.     1 buah buku teks dan buku rujukan subjek yang berkaitan (Untuk demonstrasi dan PCS)
 
Kandungan Folder yang akan dibekalkan ** :
1.     Perisian
2.     Template latihan, demonstrasi dan sesi PCS (Dokumen Word, PowerPoint, fail PDF)
3.     Nota/Panduan bercetak.
 
** Tertakluk kepada keperluan penganjur dan masa yang diperuntukkan
 
 

* Cadangan Sesi Bengkel
Pengajaran & Pembelajaran Berbantukan TMK
oleh
Mohd. Zaki b. Awang Mat
Webmaster www.bmspm.net
 
Sesi 1
o   Ceramah:
  Pengajaran dan pembelajaran berbantukan TMK khususnya Internet.
  Penilaian, pemilihan dan penyesuaian BBM bersumberkan Internet
  Instalasi perisian pilihan
 
* Sesi 2
o   Demonstrasi dan Bengkel: Penggunaan scanner atau kamera digital untuk penyediaan BBM jenis imej teks boleh edit
 
* Sesi 3
o   Demonstrasi dan Bengkel: Penyediaan BBM jenis persembahan slaid MS PowerPoint secara mudah dan cepat.
 
Sesi 4
o   Demonstrasi dan Bengkel: Membina Portal P&P offline.
 
* Sesi 5
o   Demonstrasi dan Bengkel: Membina Portal P&P online.
 
Sesi 6
o   Demonstrasi dan Bengkel: Penggabungan Portal P&P online di bawah Portal Induk.
o   Pembentangan hasil bengkel.
 
Akan dibekalkan:
i.              DVD perisian dan bahan mentah bengkel
ii.            Modul bercetak
 
Perlu disediakan oleh peserta:
i.              Laptop/Notebook/Netbook.
ii.            External DVD Drive jika Netbook tiada kemudahan ini.
iii.           Contoh bahan teks (nota. Soalan latihan dll) untuk sesi bengkel.
iv.           Wireless Broadband jika tiada Wifi.
 
Perlu disediakan oleh penganjur:
i.              Bilik yang sesuai untuk berbengkel secara kumpulan dengan wifi..
ii.            Sistem siar raya yang sesuai.
iii.           Projektor LCD dan Notebook (Untuk back-up)
 
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi
Mohd. Zaki bin Awang Mat di e-mel: ikaz2@yahoo.com
 
Created withKe Menu Utama