Gerbang Maklumat BMSPM Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998                                      

PEMAHAMAN PETIKAN UMUM

 

PANDUAN MENJAWAB SOALAN

Bentuk Soalan

Soalan 2 (a).

 

 • Soalan ini wajib dijawab.

 • Berdasarkan petikan untuk soalan Rumusan. 

 • 3 soalan akan dikemukakan yang terdiri daripada:

  • 2 soalan pemahaman langsung terhadap kandungan petikan.

  • 1 soalan pemahaman atau aplikasi yang berasaskan KBKK.

 • Soalan pemahaman langsung terhadap kandungan teks menyoal berasaskan kata tanya berikut:

  • Apa...

  • Siapa...

  • Di mana...

  • Mengapa/Kenapa...

  • Bagaimana...

  ataupun menggunakan arahan berikut:

  • Jelaskan...

  • Terangkan...

  • Huraikan secara ringkas...

  • Gambarkan ...     

  dan sebagainya.

 • Soalan pemahaman/aplikasi berasaskan KBKK:

  • Pada pendapat anda,...

  • Sekiranya anda....

  • Jika anda....

  dan sebagainya. 

Ke atas

 

Pendekatan menjawab soalan

 • Baca petikan dari awal hingga akhir walaupun semasa menjawab soalan rumusan anda sudah membacanya.

 • Fahami apa yang terkandung dalam petikan.

 • Baca soalan dan garis kata kunci soalan.

 • Pastikan manakah soalan langsung dan soalan KBKK.

 • Padankan apa yang disoal dengan markah yang diperuntukkan kerana jumlah markah boleh menggambarkan berapa isi yang dikehendaki.

 • Tulis menggunakan ayat yang sempurna dari segi struktur ayat dan tanda baca yang digunakan.

 • Gunakan bahasa yang standard, bukannya yang dipengaruhi kata pinjaman atau loghat tempatan.

 • Sekiranya soalan terdiri daripada dua bahagian, jawab bahagian kedua dalam baris baru.

 • Untuk soalan KBKK terutama yang berkehendakkan pandangan anda, jangan sesekali menjawab secara melawan arus, iaitu menentang gagasan atau saranan yang dikemukakan.

 • Dicadangkan anda menggaris setiap isi yang dikemukakan dengan pensel.

 • Contoh soalan dan jawapan:

  Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia untuk membendung keganasan oleh golongan pelampau?                

  (3 markah)

  Malaysia telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengatasi kegiatan ganas golongan pelampau dengan memperkenalkan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA), memantau kegiatan persatuan dan pertubuhan yang diragui serta memberi penerangan menerusi media massa. 

 

 • Dicadangkan anda menggunakan tidak lebih 15 minit untuk menjawab ketiga-tiga soalan dalam bahagian ini.

 

 

BMSPM 1998-2009. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan. Ke Menu Utama