xGerbang Maklumat BMSPM  Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

 
PANDUAN TERAKHIR SEBELUM PEPERIKSAAN
BMSPM 2012

  

KLIK PILIHAN ANDA:

 • Panduan di bawah sekadar garis panduan umum yang mungkin sesuai dengan apa yang telah diajar oleh guru BM anda.  Jika tidak sesuai sila abaikan.
 • Tajuk-tajuk tumpuan bukan bermakna ramalan. Anda perlu bersedia menjawab semua tajuk dalam Sukatan Pelajaran yang telah diajar oleh guru.
   
  SUMBER:
  Koleksi bahan di internet sama ada di www.bmspm.net dan sumber lain yang sesuai.

 


 

BM SPM SUBJEK TERAS

-          Wajib ambil

-          Wajib lulus untuk :

o   dapatkan sijil

o   Melanjutkan pelajaran

o   kelulusan minimum untuk kerja dengan kerajaan/swasta

 

Ditawarkan 2 kali setahun:

-          Jun (BM Ulangan)

-          November (Kali pertama dan ulangan)

 

3 Kertas:

- Kertas 1  = 130 m

- Kertas 2  = 110 m

- ULBSBM =  40 m

JUMLAH   = 280m > 100% > A+

 

 

 

Kertas 1 (1103/1)

-          Masa 2 Ό jam

-          Ada 2 bahagian:

o   A. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

o   B. Karangan Umum – Respons Terbuka

 

BUAT KARANGAN B DAHULU KERANA MARKAHNYA LEBIH BESAR!

 

A. Karangan BBR

-          Bahan Rangsangan diberikan dalam bentuk grafik atau teks

 

o   Grafik – Carta, gambar tunggal, gambar bersiri, ilustrasi dll.

o   Teks – Petikan ucapan, dialog dll

 

-          Disertakan:

o   tajuk

o   3 @ 4 isi

 

CONTOH

 

-          Berdasarkan tema/isu/tajuk

 

Tema dalam buku teks T4:

Unit 1   : SENARIO MASYARAKAT KITA

Unit 2   : AMBANG REMAJA

Unit 3   : DUNIA SEMAKIN CANGGIH

Unit 4   : KERANAMU Malaysia

Unit 5   : MELESTARIKAN ALAM SEKITAR

Unit 6   : RIADAH

Unit 7   : GENERASI KITA

Unit 8   : GAYA HIDUP SIHAT

Unit 9   : KERJAYA

Unit 10 : WARISAN BANGSA

Unit 11 : INDUSTRI PELANCONGAN MALAYSIA

 

Tema dalam buku teks T5:

UNIT 1    : RUMAH TERBUKA RAKYAT MALAYSIA
UNIT 2   : PENDIDIKAN ALAF INI
UNIT 3   : PENGANGKUTAN ALAF INI
UNIT 4   : BANDAR PINTAR MALAYSIA
UNIT 5   : ALAM PEKERJAAN
UNIT 6   : PENDIDIKAN INDUSTRI
UNIT 7   : BIOLEMBANGAN
UNIT 8   : PELABURAN
UNIT 9   : TELEPERUBATAN
UNIT 10  : SUKAN SEANTERO DUNIA
UNIT 11   : KOMUNIKASI GLOBAL

UNIT 12  : PELESTARIAN BUDAYA WARISAN

 

 

o   Kehendak soalan:

·         Punca/Faktor/Sebab

·         Langkah/Cara-cara mengatasi

·         Kesan:

o   kebaikan, faedah, manfaat

o   keburukan

 

o   Tugasan:

·         Beri pendapat…

·         Huraikan… (Bukan hurai grafik!)

·         Bincangkan…

 

o   Cadangan masa: 45 minit

o   30 markah

o   200 -250 patah perkataan

o        5 atau 6 perenggan

 

Contoh:

1p = 5 ayat x 10pp = 50pp

5p= 50pp x 5p       = 250pp

 

 

KEPANJANGAN:

TULISAN SEDERHANA 1 ½ MUKA SURAT

 

 

o   Ditulis berdasarkan rangka karangan berikut:

§  P1 - Pendahuluan (deduktif @ induktif)

§  P2 - Isi 1

§  P3 - Isi 2

§  P4 - Isi 3

§  P5 - Isi 4 – jika diberikan 4 isi

§  P5/P6 – Kesimpulan/Penutup

 

 

PEMERENGGANAN

 

PENDAHULUAN:

 

A1 - Pernyataan umum/definisi konsep

A2 - Penyataan khusus

A3 - Masalah

A4 - Kesan daripada masalah

A5 - Praisi (Fokus soalan)

 

 

SETIAP PERENGGAN ISI:

 

A1 - PW + Ayat topik/isi

A2 - H1

A3 - H2

A4 - H3/Ayat contoh

A5 - PW + API + PB (jika sesuai)

 

 

PERENGGAN KESIMPULAN/PENUTUP:

 

A1 - PW + kesimpulan umum

A2 - Pendapat

A3 - Cadangan/komen

A4 - Penilaian & harapan

A5 - Penutup + PB (yang sesuai)

 

 

 

 

 

TIPS CEMERLANG:

 

1. Markah bonus (cemerlang atas) diberikan – Ada ungkapan menarik yang sesuai dengan perkara yang dibincangkan.

 

2. Calon boleh menambah idea-idea lain yang tiada dalam bahan rangsangan, tetapi dengan syarat mesti membincangkan idea-idea yang terdapat dalam bahan rangsangan.

 

4. Jika tidak langsung guna idea dalam bahan rangsangan, tidak layak untuk kategori cemerlang,  walaupun bahasa dan pengolahan baik.

 

 

TAJUK TUMPUAN?

 

BIL

NEGERI DLL.

TEMA

1

SBP

Ciri-ciri remaja berwawasan

2

Kedah

Kebaikan menyertai sukan lasak.

3

Sabah (SMKN)

Usaha-usaha untuk membantu meningkatkan taraf hidup golongan OKU.

4

Terengganu

Cara-cara menyayangi sekolah.

5

YIK

Faedah melawat tempat bersejarah di negara kita

6

Negeri Sembilan

Langkah-langkah memajukan sukan di Malaysia.

7

Johor ( x setara)

Kepentingan sukan.

8

WPLabuan

Industri kraf tangan di Malaysia.

9

Selangor

Faedah-faedah yang diperoleh daripada industri pertanian.

10

Kelantan

Kepentingan mengamalkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat.

11

Pulau Pinang

Kepentingan amalan berjimat cermat.

12

Pahang

Faedah-faedah mengambil sarapan pagi.

13

MRSM

Usaha-usaha menggalakkan masyarakat membeli barangan buatan Malaysia.

14

Perak

Kejadian tanah runtuh di negara kita.

15

Sarawak Zon B (K)

Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang menarik.

16

Melaka

Manfaat membaca.

17

Perlis

Nilai murni yang harus diamalkan oleh remaja dalam kehidupan.

 

 

B. Karangan RT

o   100 markah

o   5 soalan diberi mengikut dimensi:

 

S1 - Individu

S2 - Keluarga

S3 - Masyarakat & negara

S4 - Antarabangsa

S5 - KOMSAS/KSM Umum

 

 

Meliputi jenis karangan:

o   Berformat:

 • Wawancara/dialog/temuramah

 • Berita

 • Ucapan/Syarahan/Ceramah/Pidato

 • Surat kiriman biasa/rasmi

 • Laporan aktiviti/minit mesyuarat

 • Perbahasan dll.

o   Tidak berformat:

 • Perbincangan/pendapat/ulasan/ komentar/fakta

 • Deskriptif/cereka

 • Peribahasa/cogan kata dll.

Berdasarkan tema/isu/tajuk-

Rujuk tema dalam buku teks T4 (11 tema) dan T5 (12 tema)

 

o   Kehendak soalan:

·         Punca/Faktor/Sebab

·         Langkah/Cara-cara mengatasi

·         Kesan:

·         kebaikan, faedah

·         keburukan dll.

o   Kata tugas:

·         Beri pendapat…

·         Huraikan…

·         Bincangkan… dll.

 

o   > 350 patah perkataan.

o   Terbaik 400 – 500pp

o   Minimum 3 isi utama

o   Terbaik 4 – 6 isi

o   > 7 perenggan

(50pp x 7=350pp)

 

Ditulis berdasarkan rangka karangan berikut:

 

 • Pendahuluan (deduktif @ induktif)

 • Isi 1

 • Isi 2

 • Isi 3

 • Isi 4

 • Isi 5

 • Kesimpulan/Penutup

 

(Dicadangkan : 5 – 7 isi sahaja)

 

PEMERENGGANAN

 

PENDAHULUAN:

 

A1 - Pernyataan umum/definisi konsep

A2++ - Penyataan khusus

A3++ – Masalah

A4++ - Kesan daripada masalah

A5 - Praisi (Fokus soalan)

 

(Dicadangkan : 5 – 7 ayat sahaja)

 

SETIAP PERENGGAN ISI:

 

A1 - PW + Ayat topik/isi

A2++ - H1

A3++ - H2

A4++ - H3/Ayat contoh

A5 - PW + API + PB (jika sesuai)

 

(Dicadangkan : 5 – 7 ayat sahaja)

 

      PERENGGAN KESIMPULAN/PENUTUP:

 

A1 - PW + kesimpulan umum

A2++ - Pendapat

A3++ - Cadangan/komen

A4++ - Penilaian & harapan

A5 - Penutup + PB (yang sesuai)

 

 

Ψ  JANGAN masukkan isi baru lagi!

 

(Dicadangkan : 5 – 7 ayat sahaja)

 

 

TIPS - PANDUAN KEPADA PEMERIKSA

 

1. Tolak ejaan salah (maksimum 3 m)

2. Tolak format - jika ada (maksimum 2 m )

3. Pemeriksaan - holistik ikut peringkat dan kriteria.

4. Kesalahan format - ditolak maksimum 2 m.

5. Kesalahan ejaan - ditolak ½ markah (Maksimum 3m)

6. Tiada pemotongan markah - ejaan salah berulang.

 

 

TAJUK TUMPUAN:

 

 

Kertas 2 (1103/2)

 

-          Masa 2 ½  jam

-          Ada 4 bahagian soalan:

1. Rumusan

2. (a) Pemahaman umum (petikan RU)

2. (b) Cerpen (6+6) & drama (3+3)

2. (c) Prosa klasik (4+4)

2. (d) Puisi trad.(6+6) dan drama (3+3)

3. (a) Membina ayat

   3. (b) Sintaksis/Ayat

   3. (c)  Kesalahan E & I

   3. (d) Kesalahan K, I & TB

   3. (e) Peribahasa

4. (a) & (b) Novel

 

SOALAN 1 – RUMUSAN

 

-          Petikan +-300 pp diberi

-          Meliputi pelbagai tema/isu/tajuk

-          Kehendak soalan - KFS1 & KFS2:

 

o   Punca/Faktor/Sebab

o   Langkah/Cara-cara mengatasi

o   Kesan:

o   kebaikan, faedah

o   keburukan dll.

 

 

-          120pp

·         Yang lebih tidak akan diberi markah

·         Perlu ditulis di bawah rumusan

-          Masa dicadangkan 45 minit

-          Perlu dijawab awal kerana markahnya mahal!

-          30 markah (isi 20 + bahasa 10 (1/2 isi)

 

       Dalam arahan soalan:

….tentang… (KFS1) ….dan … (KFS2) ….

 

-          KFS1

– Isi tersurat

(Dalam petikan)

 

-          KFS2

– Isi tersirat

(Tiada dalam petikan – Fikir sendiri, gunakan pengalaman & pembacaan)

-          20 markah isi (mengikut 4 perenggan yang ditulis):

 

 • Pendahuluan – (1A - 1 unsur - KFS1 ditukar perkataannya = 2m)

 • Isi tersurat - KFS1 (6A - 6 isi = 12 m)

 • Isi tersirat – KFS2 (2A - 2 isi = 4 m)

 • Kesimpulan (1A - 3 unsur – PW + cadangan + kesan = 2m)  

  • (Catatan : + agar/supaya)

 

 

 

TAJUK TUMPUAN?

 

-          Tidak perlu kerana petikan dan isi diberi.

-          Kuasai teknik menjawab:

 • Baca sepintas lalu

 • Baca kali kedua dan tandakan isi SU

 • Tukar kata kunci yang sepadan maksud – KFS1

 • Fikirkan isi SI – KFS2

 • Tulis 4 p sambil kawal jumlah perkataan - 10A x 12pp = 120pp

 • Semak sebelum tulis kesimpulan supaya jumlah perkataan cukup.

 

 

SOALAN 2 – PEMAHAMAN

 

Perhatian bagi soalan 2(a) hingga Soalan (2d)

     1. Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri.

2. Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap/sempurna dan gramatis.

3. Kata skema: Disalin bulat-bulat daripada teks tapi betul, berikan separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja.

 

 

Soalan 2. (a) Pemahaman umum (petikan RU)

 

-          Jawab berdasarkan petikan rumusan yang diberi

-          3 soalan diberi:

i.    Berikan maksud – kata/rangkai kata

ii.  Pemahaman teks – ASDBBMB

iii. Kemahiran berfikir (KB) –BP & MP

-          9 markah (2+3+4)

-          Dalam ayat yang lengkap dan gramatis.

-          Berikan isi mengikut kehendak soalan dan jumlah isi mengikut markah

 

Soalan 2. (b) Pemahaman KOMSAS – Cerpen & Drama

-          Cerpen (6+6)

-          Drama (3+3)

-          Jawab berdasarkan petikan yang diberi

-          3 soalan diberi:

 

i.       Pemahaman teks – ASDBBMB

ii.     Kemahiran berfikir (KB) –BP & MP

iii.    Pemahaman aspek kajian sastera (9?)

-          9 markah (2+3+4)/(3+3+3) dll.

-          Dalam ayat yang lengkap dan gramatis.

-          Berikan isi mengikut kehendak soalan dan jumlah isi mengikut markah

TELAH KELUAR:

SPM

YANG TELAH KELUAR (TEKS BAHARU)

Nov. 2011

  Drama Cempaka Berdarah (T4)

Jun 2012

  Cerpen Pungut… (T5)

TAJUK TUMPUAN:

JUDUL

Kekerapan dipilih

Cerpen Hutan Rimba (T5)

√√√√

Cerpen Pahlawan Buntung (T5)

√√√

Cerpen Pungut... (T5)

√√√

Cerpen Penanggungan (T5)

√√

Cerpen Idola (T5)

√√

Cerpen Ibu dan Ceper (T4)

√√

Cerpen Mellisa (T4)

 

Soalan 2. (c) Pemahaman KOMSAS – Prosa klasik

-          (4+4)

-          Jawab berdasarkan petikan yang diberi

-          3 soalan diberi (TIADA komsas):

i.      Maksud kata/rangkai kata

ii.    Pemahaman teks – ASDBBMB

iii.   Kemahiran berfikir (KB) –BP & MP

-          Tiada soalan KOMSAS akan ditanya.

-          8 markah (2+3+3)

-          Dalam ayat yang lengkap dan gramatis, bukan bahasa klasik seperti teks petikan.

-          Berikan isi mengikut kehendak soalan dan jumlah isi mengikut markah

TELAH KELUAR:

SPM

YANG TELAH KELUAR (TEKS BAHARU)

Nov. 2011

  Dua Geliga Hikmat (T5)

Jun 2012

  Hikayat Siak (T5)

TAJUK TUMPUAN:

JUDUL

Kekerapan dipilih

Merah Silu (T4)

√√√√√

Hikayat Indera Nata (T4)

√√√√

Pelayaran yang penuh peristiwa (T4)

√√√√

Hikayat Langlang Buana (T5)

√√

Hikayat Khoja Maimun (T5)

Opu Daeng Menambun (T5)

 

Soalan 2. (d) Pemahaman KOMSAS – Puisi Trad./Puisi Moden(Sajak)

-          Puisi tradisional (6+6)

-          Puisi Moden (Sajak)(6+6)

-          Jawab berdasarkan petikan yang diberi

-          3 soalan diberi:

i.      Maksud/Pemahaman teks – ASDBBMB

ii.    Kemahiran berfikir (KB) –BP & MP

iii.   Pemahaman aspek kajian sastera (9?)

-          9 markah (2+3+4)/(3+3+3) dll.

-          Dalam ayat yang lengkap dan gramatis.

-          Berikan isi mengikut kehendak soalan dan jumlah isi mengikut markah

 

TELAH KELUAR:

SPM

YANG TELAH KELUAR (TEKS BAHARU)

Nov. 2011

  Pantun Enam Kerat (T5)

Jun 2012

  Sajak Adat Sezaman (T4)

TAJUK TUMPUAN:

JUDUL

Kekerapan dipilih

Sajak Adat Sezaman (T4)

√√√

Sajak Bangkitlah (T5)

√√√

Sajak Di Bawah Langit ... (T5)

√√√

Sajak Dirgahayu Bahasaku (T5)

√√

Sajak Kecek V (T5)

√√

Syair Makna Riak (T4)

Sajak Mengintai Ruang Insaf (T4)

Sajak Mahsuri (T4)

Sajak Harga Remaja (T4)

 

 

SOALAN 3. PENGETAHUAN & KEMAHIRAN BAHASA

 

-          30 markah

-          Dibahagikan kepada:

Soalan 3(a)   :  Membina ayat - 6m

Soalan 3(b)   :  Sintaksis/Ayat - 6 m

Soalan 3(c)   :  Kesalahan E & I - 6 m

Soalan 3(d)   :  Kesalahan K, I & TB – 6m

Soalan 3(e)   :  Peribahasa - 6 m

 

Soalan 3(a)  :  Membina ayat -6m

TIPS: PANDUAN KEPADA PEMERIKSA 

Perhatian bagi soalan 3(a)

-          1 markah bagi setiap ayat yang betul.

-          Tolak ½ m - kesalahan ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca daripada keseluruhan soalan.

-          Peribahasa, berikan 0 markah.

-          Nama khas, berikan 0 markah.

-          Sengaja menambah atau menukar imbuhan, berikan 0 markah

-          Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih tolak ½ markah bagi setiap ayat.

-          Jika  semua perkataan digunakan dalam satu ayat, terima sebagai satu ayat sahaja.

-          Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya

-          Isi tidak jelas, tolak ½ markah

-          Sebaik-baiknya >10pp

-          Garis dengan pensel perkataan yang diberikan dalam ayat

  

Soalan 3(b): Sintaksis/Ayat -6m

-          Aspek soalan:

o   Cakap ajuk cakap pindah

o   Ayat aktif ayat pasif

o   Menyambung ayat

o   Memisahkan ayat

o   Menganalisis ayat:

 • Binaan ayat (S+P, FN-FN, FN - FK, FN – FS, FN – FA)

 • Jenis-jenis ayat (Contoh: jenis ayat perintah)

o   Dll.

 

ANALISIS SOALAN 3 (B)  - TATABAHASA

NEGERI

3 (b )

SBP, KELANTAN, PERAK, SARAWAK, & NEGERI SEMBILAN

Cakap pindah kepada cakap ajuk

PAHANG, PULAU PINANG, SELANGOR, LABUAN & MELAKA

Tukarkan ayat susunan biasa di bawah kepada ayat susunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya.

JOHOR

Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut. Nyatakan sama ada ayat tersebut ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan atau ayat perintah

KEDAH

Pisahkan ayat majmuk menjadi dua ayat tunggal

PERLIS, MRSM

Ayat aktif kepada ayat pasif

YIK

Bina ayat tanya dengan kata tanya yang betul

Skor BH

Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut. Nyatakan sama ada ayat tersebut ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan atau ayat perintah

TERENGGANU

Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut dan nyatakan  jenisnya

Times

Tentukan jenis ayat perintah – larangan,  suruhan,  permintaan,  silaan

 

Soalan 3(c): Kesalahan E & I - 6 m

-          3 ayat atau 1 perenggan diberi

-          Cari 6 kesalahan

-          Biasanya dalam 1 ayat terdapat 2 kesalahan

-          Senaraikan kesalahan dan pembetulannya

Soalan 3(d):Kesalahan K, I & TB – 6m

-          3 ayat atau 1 perenggan diberi

-          Cari 6 kesalahan

-          Biasanya dalam 1 ayat terdapat 2 kesalahan

-          Senaraikan kesalahan dan pembetulannya

Soalan 3(e)   :  Peribahasa - 6 m

-          Meliputi:

o   Simpulan bahasa

o   Perumpamaan (terbanyak)

o   Kata-kata hikmat dll

-          Aspek soalan:

o   Beri PB berdasarkan petikan/ayat

o   Bina ayat menggunakan PB diberi

o   Memberikan maksud PB

o   Memberikan padanan PB dll.

 

-          Teknik menjawab:

o   Jika satu perenggan diberikan, asingkan kepada 3 bahagian untuk memudahkan PB diberi.

o   PASTIKAN PB yang diberi betul perkataan dan susunannya.

 

(Sebagai panduan, sila rujuk senarai PB dalam buku teks T4 & T5

TETAPI yang keluar tidak semestinya daripada senarai itu)

 

Soalan 4 :  Novel - 15 m

-          Berasaskan 2 novel daripada 8 buah novel (Mengikut zon masing-masing)

-          2 bahagian soalan:

o   4(a) – 7m

o   4(b) – 8m

-          Berdasarkan 1 novel @ perbandingan

o   Nov 2011 – 1 novel

o   Jun 2012 – 1 novel

-          Aspek soalan (AKS):

o   Tema (hanya 1)

o   Persoalan (7/8)

o   Plot (Binaan plot & teknik plot)

o   Latar (LT, LM, LMSY)

o   W & P (WU & WS)

o   GB (???)

o   Nilai (Kemanusiaan & kemasyrakatan)

o   Pengajaran (Positif & negatif)

-          Ditulis dalam bentuk esei

 

TIPS: PANDUAN KEPADA PEMERIKSA:

 

Soalan 4(a)

i) Jawapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari

ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap.

iii) Beri 2 markah bagi setiap isi dan huraian

iv) Beri 1 markah bagi isi tanpa huraian

v) Beri 0 markah bagi huraian tanpa isi

vi) Markah isi maksimum 4 markah

vii) Markah bahasa maksimum 3 markah

viii) Markah bahasa diberi secara impression:

Baik : 3 m, Sederhana : 2 m, Lemah : 1 m

ix) Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa

x) Jika calon tidak menjawab, beri 0 markah

 

Soalan 4(b)

i) Jawapan berdasarkan (dua buah?) novel yang dipelajari

ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap

iii) Beri 2 m bagi setiap pernyataan dan huraian/contoh

iv) Beri 1 m bagi setiap pernyataan tanpa huraian

v) Markah isi maksimum 6 markah

vii) Markah bahasa maksimum 2 markah

viii) Markah bahasa diberi secara impression

        Baik : 2 m, Lemah : 1 markah

vii) Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 m untuk bahasa

viii) Jika calon tidak menjawab 0 m

 

TIPS  UNTUK JAWAAPAN CEMERLANG SOALAN NOVEL

4 (a) – 7 markah

                        Biasanya 2 @ 3 isi diperlukan

 

P1 -     A1 – Novel yang dikaji…

            A2 – Hurai aspek yang ditanya secara umum/maksud/konsep

P2 -     A3 – Isi 1

            A4 – Huraian isi 1 ++

P3 -     A5 – Isi 2

            A6 – Huraian isi 2 ++

P4 -     A7 – Kesimpulan – API (Ayat Penegasan Isi)

 CADANGAN:  7 – 9 ayat dalam 2 – 4 perenggan.

4 (b) – 8 markah

                        Biasanya 2 @ 3 isi diperlukan

P1 -     A1 – Novel yang dikaji…

            A2 – Hurai aspek yang ditanya secara umum/maksud/konsep

P2 -     A3 – Isi 1

            A4 – Huraian isi 1 ++

P3 -     A5 – Isi 2

            A6 – Huraian isi 2 ++

P4 -     A7 – Kesimpulan – API (Ayat Penegasan Isi)

CADANGAN:  7 – 9 ayat dalam 2 – 4 perenggan.

 

4 (b) – 8 markah (Jika perbandingan, biasanya 2 isi diperlukan)

P1 -     A1 – Dua novel yang dikaji…

A2 – Hurai aspek yang ditanya secara umum/maksud/konsep

P2 -     A3 – Novel 1 - Isi 1

A4 – Huraian isi 1 ++

P3 -     A5 – Novel 1 - Isi 2

A6 – Huraian isi 2 ++

P4 -     A7 – Novel 2 - Isi 1

A8 – Huraian isi 1 ++

P5 -     A9 – Novel 2 - Isi 2

A10 – Huraian isi 2 ++

P6 -     A11 – Kesimpulan – API (Ayat Penegasan Isi)

CADANGAN:  8 – 11 ayat dalam 3 – 6 perenggan.

Soalan perbandingan boleh dijawab dalam dua pendekatan:

 1. Hurai aspek yang ditanya dalam novel 1 dan diikuti novel 2
 2. Hurai  mengikut susunan aspek yang ditanya dalam novel 1 dan novel 2

 Pastikan dibuat kaitan sama ada persamaan atau perbezaan dalam perbandingan itu.

  

ASPEK TUMPUAN:

 

ASPEK KAJIAN SASTERA

Kekerapan

CATATAN

Latar tempat

√√√√

 

Latar masyarakat

√√√

 

Nilai tanggunjawab – peristiwa

√√√

 

Nilai kasih sayang – peristiwa

√√√

 

Tema

√√√

Jun 2012

Peristiwa menarik

√√

 

Pengajaran

√√

Jun 2012

Watak utama – konflik

√√

Nov. 2011

Teknik plot

√√

 

Peleraian cerita

 

Kesesuaian judul dengan kandungan

 

Nilai kemanusiaan – umum

 

Persoalan – ketabahan watak utama

Nov. 2011

Nilai kerjasama – peristiwa

 

Nilai keberanian

 

Watak sampingan – perwatakan

 

Watak utama – cabaran

 

Nilai ketabahan

 

   
  CATATAN:

Panduan di atas sekadar garis panduan umum yang mungkin sesuai dengan apa yang telah diajar oleh guru BM anda.  Jika tidak sesuai sila abaikan.

Tajuk-tajuk tumpuan bukan bermakna ramalan. Anda perlu bersedia menjawab semua tajuk dalam Sukatan Pelajaran yang telah diajar oleh guru.

   
  SUMBER:
  Koleksi bahan di internet sama ada di www.bmspm.net dan sumber lain yang sesuai.

 

Selamat berjaya dengan cemerlang daripada 

 

Ke Menu Utama

© BMSPM 1998-2012. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.