Gerbang Maklumat BMSPM Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998                                      

SYAIR JONG PECAH

 

MAKSUD MENGIKUT RANGKAP

1. Rangkap 1 - Syair ini disampaikan sebagai renungan kita bersama

2. Rangkap 2 - Pada zaman dahulu ,negara kita mempunyai rakyat yang bijaksana, gagah perkasa ,dan bersatu padu dalam keaadaan aman

3. Rangkap 3 - Walaupun ada musuh yang menyerang ,kedaulatan negara kita terjamin kerana rakyatnya bersatu padu

4. Rangkap 4 - Namun demikian, tiba suatu masa kedaulatan negara tergugat kerana rakyat bertelagah sesama sendiri hingga negara asing menjajah

5. Rangkap 5 - Penjajahan pun berlaku mengakibatkan maruah kita tercemar, sistem politik serta ekonomi runtuh dan kita senantiasa dilanda kesedihan

6. Rangkap 6 - Sepanjaang penjajahan selama 446 tahun ,kita kehilangan identiti , budaya dan maruah .

7. Rangkap 7 - Pahlawan silih berganti berjuang menuntut kemerdekaan , ada yang terkorban dan jasa mereka semakin lama dilupakan

8. Rangkap 8 - Sudah sampai masanya rakyat bersatu padu dan berkorban membebaskan negara daripada penjajahan

9. Rangkap 9 - Selama 33 tahun selepas mencapai kemerdekaan ,sudah banyak kejayaan yang dapat kita dicapai

10. Rangkap 10 - Kita mestilah hidup bersatu kerana perpecahan akan memberikan peluang pada orang/ negara lain untuk mengaut keuntungan .Negara pula mencatat titik hitam dalam lipatan sejarah

11. Rangkap 11 - Penyair berdoa semoga Tuhan yang Maha Pemurah dapat menganugerahkan keteguhan iman dan perpaduan supaya negara aman sepanjang masa

1. Rangkap 12 - Semoga syair ini dapat menjadi renungan kita bersama .Semoga bangsa kita bersatu padu dan negara kita senantiasa kukuh

ISI DAN PERSOALAN

1. Perpaduan penting untuk keamanan negara .
2. Kedaulatan negara tergugat jika rakyat tidak bersatu padu
1. Penjajahan memungkinkan negara kehilangan identiti , budaya ,ilmu dan maruah
2. Perpecahan menguntungkan pihak lain .

BENTUK DAN CIRI-CIRI SYAIR

1. 12 rangkap
2. 4 baris serangkap
3. semua rangkap adalah maksudnya .
4. 3 hingga 5 patah kata sebaris .
5. 9 hingga 15 belas suku kata sebaris .

GAYA BAHASA DAN KEINDAHAN BUNYI

1. Pemilihan kata (diksi) yang indah . Contoh ;politik rebeh ekonomi rebah .
2. Metafora. Contoh ; setandus gurun.
3. Repitasi. Contoh ; bangkit pahlawan demi pahlawan
4. Perlambangan .Contoh ; hitamlah tanda dalam sejarah .
5. Anafora .Contoh ; entah di mana salah dan silap ,entah siapa lalai dan lelap .
6. Asonansi. Contoh ; negara dan bangsa menempa nama (pengulangan vokal ?a?)
7. Aliterasi. Contoh ; sebuah syair saya sajikan (pengulangan konsonan ?s?)

NILAI

1. Bersatu padu . Contohnya , mempertahankan kedaulatan negara
2. Cinta akan tanah air. Contohnya , sanggup berjuang serta berkorban untuk menuntut kemerdekaan negara

PENGAJARAN

1. Kita hendaklah bersatu padu dan berkorban demi keamanan negara
2. Kita hendaklah mengelakkan diri daripada bersengketa kerana persengketaan akan meruntuhkan negara
3. Kita hendaklah berani berjuang untuk mencapai kemerdekaan.

Sumber: http://notaspm.blogspot.com/search/label/Bahasa%20Melayu

 

TERIMA KASIH

BMSPM 1998-2009. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan. Ke Menu Utama