Gerbang Maklumat BMSPM  Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

 

TAJUK POPULAR
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BMSPM NEGERI DLL. 2016
(Disusun berdasarkan analisis jumlah kekerapan)

INI BUKAN RAMALAN!

 

KERTAS 2

 

Cerpen/Drama:
 
1.    Cerpen Kaduk…(T4)
2.    Cerpen Gerhana…(T5)
3.    Cerpen Cinta Ahmad… (T5)
4.    Cerpen Hipertensi (T5)
5.    Drama Bukan Gila (T5)
6.    Cerpen Munsyi (T4)
 
Prosa Klasik:
 
1.    Burung Terbang…(T5)
2.    Kepemimpinan… (T4)
 
Sajak/Puisi Tradisional:
 
1.    Gurindam 12…(T4)
2.    Sajak Sejadah Rindu (T5)
3.    Gurindam Beberapa Petua… (T5)
4.    Syair Bidasari (T4)
5.    Sajak Pesan Lelaki (T5)
6.    Sajak Aku Membaca…(T4)
7.    Sajak Erti Hidup…(T5)
8.    Seloka Berbuat Istana…(T5)
 
 
Tatabahasa (Soalan 3b):
 
1.    Ayat songsang.
2.    Cakap ajuk/cakap pindah.
3.    Ayat aktif/pasif.
4.    Pola ayat.
5.    Jenis ayat perintah.
6.    Kata/ayat tanya.
 
Novel:
 
1.    Watak dan perwatakan – Watak utama.
2.    Nilai.
3.    Latar tempat.
4.    Persoalan.
5.    Keistimewaan novel.
6.    Teknik plot – saspens.
7.    Binaan plot – peleraian.
8.    Latar masa.
9.    Latar masyarakat.
10. Pengajaran – contoh peristiwa ikut pengajaran.
11. Tema.

 

Ke Menu Utama

© BMSPM 1998-2016. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.