PENANDA WACANA

Sumber: Juhana Salim & Rashidi Adam (2003). Revisi Prioriti SPM Karangan Tingkatan 4-5. 
Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd

Ke Menu Utama

setstats 1