Gerbang Maklumat BMSPM  Di Hujung Jari Sejak Oktober 1998

TEMA/TAJUK FOKUS BMSPM
PILIHAN GCBM CIKGU GHALIB YUNUS
KERTAS 2
 
BM Kertas 2

Soalan 1:
Soalan Rumusan: Tema: Pelancongan

 
Soalan 2(b)
pemahaman cerpen-Hipertensi. Komsas: perwatakan/persoalan/nilai/pengajaran/latar masyarakat..Ingat peristiwa---ingat 7 perkara.

 
Soalan 2(c)
Pemahaman prosa tradisional. Kepemimpinan Melalui Teladan

 
Soalan.2(d) www.sibermerdeka.com
Komsas: nilai/persoalan/pengajaran/gaya bahasa.
-kemahiran.mencipta syair yang bertemakan 'semangat cinta akan negara'

 
Soalan 3a)
Bina ayat majmuk dengan kata kerja transitif yang dikategorikan sebagai homonim seperti.mengerat, memotong, menebang, menebas dsb.
3b) menyambungkan atau memisahkan ayat
3c) Kesalahan ejaan dan.imbuhan
3d) Kesalahan kata atau Istilah dan kesalahan bahasa.
3e) Peribahasa berdasarkan situasi.

Soalan 4 - Novel
 
4(a) Watak yang hebat dan menarik perhatian pembaca ialah watak yang mempunyai nilai kemanusiaan, nilai kemasyarakatan dan nilai keagamaan. Huraikan setiap satu nilai tesebut yang dimiliki oleh watak utama dalam.novel yang anda kaji.

 
4(b) Anda sangat meminati novel yang anda pelajari semasa Tingkatan 5. Namun demikian, anda tidak bersetuju tentang tajuk novel tersebut. Cadangkan tajuk novel tersebut mengikut pendapat anda dan kemukakan alasan yang kukuh untuk menyokongnya.

 
(Sumber: Abdul Ghalib Yunus)
 
 

Ke Menu Utama

BMSPM 1998-2016. Hak Cipta Terpelihara. Pemberitahuan.